İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2019 Nisan Dönemi Sınav Soruları

Çıkmış Sınav Soruları 2

  Tebrikler - Çıkmış Sınav Soruları 2 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
  Yaptığınız cevapları Kontrol ederek Eksiklerinizi görmenizi tavsiye ederiz.
  Çıkmış Sınav Soruları 2 adlı %%TOTAL%% Sorulu Sınavı Tamamladınız. Sonuçlarınız Aşağıdaki Gibidir.
  Doğru Sayısı   ; %%SCORE%%
  Yanlış sayısı   ; %%WRONG_ANSWERS%%
  Notunuz          ; %%PERCENTAGE%%
  %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  "Bu Testte Hatalı olduğunu Gördüğünüz veya düşündüğünüz soru olursa Eğer Sayfanın en Altında yer alan Yorum bölümden Bizlere Bildirin Lütfen"
Yağmurlu bir günde araç sürerken kaldırımdaki yayalara su sıçratmamaya özen gösterilmesi durumu, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
A
İnatlaşmaya
B
Yardımlaşmaya
C
Nezaket ve saygıya
D
Konuşma üslubuna
Soru 2
  Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.
  Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
A
Bencillik
B
Saldırganlık
C
Diğergamlık
D
Sorumsuzluk
Soru 3
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
A
Trafik kurallarını önemsemeden araç kullanması
B
Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
C
Sevdiklerinin hayatını tehlikeye atmaktan çekinmemesi
D
Kendi yetki alanına giren herhangi bir olayı başkalarının üstlenmesini beklemesi
Soru 4
Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?
A
Öfke
B
Sabır
C
İnatlaşma
D
Aşırı tepki
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi benzin-hava karışımını ayarlayan yakıt sisteminin elemanıdır?
A
Distribütör
B
Karbüratör
C
Egzoz manifoldu
D
Benzin otomatiği
Soru 6

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

A
Karterdeki yağ miktarını
B
Depodaki yakıt miktarını
C
Soğutma suyu sıcaklığını
D
Radyatördeki su seviyesini
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi araçlarda kaza anında ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek amacıyla geliştirilen sistemlerdendir?
A
Polen filtresi
B
Park sensörü
C
Açılabilir tavan
D
Aktif gergili emniyet kemeri
Soru 8
  Aşağıdakilerden hangisi motorda normal yanma olmamasının sebeplerindendir?
A
Far ayarının bozulması
B
Hava filtresinin kirli olması
C
Fren balatalarının aşınması
D
Vantilatör kayışının sıkı olması
Soru 9
Bujide kıvılcım meydana gelmiyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A
Benzinin bitmesi
B
Motor yağının eksilmesi
C
Fren ayarının bozulması
D
Endüksiyon bobini kablosunun çıkması
Soru 10
Temiz kireçsiz su ile donmayı ve korozyonu önleyici antifriz karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir?
A
Motor yağı
B
Fren hidroliği
C
Akü elektroliti
D
Motor soğutma suyu
Soru 11
 • Görev hâlinde iken geçiş üstünlüğü hakkı na sahiptir.
 • Görev hâli dışında geçiş üstünlüğü işaretini ve hakkını kullanması yasaktır.
 • Hizmetin yerine getirilmesini sağlamak amacına uygun olması şartıyla, Kara Yolları Trafik Kanunu ve bu Yönetmelikte gösterilen trafik kısıtlamalarına ve yasaklarına bağlı değildir.
 • Buna göre aşağıdakilerden hangisi sürülmelerine ilişkin esas ve kuralları verilen araçlardandır?
  A
  Kamu hizmeti taşıtı
  B
  Okul taşıtı
  C
  İtfaiye
  D
  Çekici
  Soru 12
  Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
  A
  Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa
  B
  Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse
  C
  Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
  D
  Zorunlu mali sorumluluk sigortasını yaptırmamışsa
  Soru 13

  Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

  A
  A
  B
  B
  C
  C
  D
  D
  Soru 14

  Şekildeki kara yolunda 1 numaralı araç sürücüsünün Aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

  A
  Bulunduğu şeritte seyretmesi
  B
  Geçme sırasında hızını artırması
  C
  Yol müsait ise önündeki aracı sollayarak geçmesi
  D
  Yol müsait değilse önündeki aracın sağından geçmesi
  Soru 15
  İşaret levhalarıyla ilgili aşağıdaki davranışlardan hangisi trafiği tehlikeye düşürmez?
  A
  Yerlerinin değiştirilmesi
  B
  Üzerlerine yazı yazılması
  C
  Görülmelerinin engellenmesi
  D
  Eskiyenlerin yenileriyle değiştirilmesi
  Soru 16
   Aşağıdaki hâllerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir?
  A
  Taşıma sınırının üstünde yolcu alınmışsa
  B
  Taşıma sınırının üstünde yük yüklenmişse
  C
  Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
  D
  Araca zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırılmamışsa
  Soru 17
  Bekleme amacıyla yapılan duraklamanın süresi en çok kaç dakikadır?
  A
  5
  B
  10
  C
  15
  D
  20
  Soru 18
  Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarında asli kusur sayılır?
  A
  Tek yönlü yola ters yönden girmek
  B
  Taşıma sınırı üstünde yolcu taşımak
  C
  Sürücü belgesini yanında bulundurmamak
  D
  Araçta bulunması zorunlu gereçleri bulundurmamak
  Soru 19

  Şekildeki trafik işareti neyi bildirir?

  A
  Yaya yolunu
  B
  Yaya geçidini
  C
  Yola yayanın çıkabileceğini
  D
  Yola yayanın giremeyeceğini
  Soru 20
  Güvenli bir geçiş yapılabilmesi için aşağı­dakilerden hangisinin önemi yoktur?
  A
  Geçilecek aracın hızının
  B
  Geçilecek aracın markasının
  C
  Geçme yasağı olup olmadığının
  D
  Karşıdan gelen araçla olan mesafenin
  Soru 21
   Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki 1 numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
  A
  Hızlanarak yoluna devam etmek
  B
  2 numaralı aracın geçmesini beklemek
  C
  Geçiş hakkını kendisinin kullanması
  D
  Bulunduğu şeridin sağına yaklaşması
  Soru 22
  Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hâl ve hareketlerine ne ad verilir?
  A
  Erişme
  B
  Ulaşım
  C
  Trafik
  D
  Taşıma
  Soru 23

  Şekildeki gibi sağa dönüş yapacak olan sürücü, aşağıdakilerden hangilerini yapmalıdır?

  I- Sağa dönüş lambasını yakmalı

  II- Hızını azaltmalı

  III- Dar bir kavisle dönmeli

  A
  Yalnız I
  B
  I ve II
  C
  II ve III
  D
  I, II ve III
  Soru 24
   Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır?
  A
  Trafik yoğunluğunun azalması
  B
  Trafik yoğunluğunun artması
  C
  Gürültü kirliliğinin önlenmesi
  D
  akıt tüketiminin azalması
  Soru 25
  Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
  A
  Dönüş ışıklarını yakarak
  B
  Birkaç defa korna çalarak
  C
  Acil uyarı ışıklarını yakarak
  D
  Birkaç defa selektör yaparak
  Soru 26
   Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
  A
  Durmadan dikkatli geçmeli
  B
  Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
  C
  Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
  D
  İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
  Soru 27

   Sağa dönmek isteyen şekildeki 1 numaralı araç sürücüsü aşağıdaki işlemleri hangi sıra ile yapmalıdır?
   1- Hızın azaltılması
   2- Dönüş işaretinin verilmesi
   3- Dar bir kavisle dönülmesi
   4- Sağ şeride girilmesi
  A
  1 – 2 – 3 – 4
  B
  1 – 4 – 2 – 3
  C
  2 – 4 – 1 – 3
  D
  4 – 2 – 1 – 3
  Soru 28

  Şekildeki trafik işareti neyi yasaklar?

  A
  Geri gitmeyi
  B
  Sola dönmeyi
  C
  U dönüşü yapmayı
  D
  Ada etrafında dönmeyi
  Soru 29
  Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?
  A
  Sis ışıklarını
  B
  Park ışıklarını
  C
  Yakını gösteren ışıkları
  D
  Uzağı gösteren ışıkları
  Soru 30

  Trafik görevlisinin geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?

  A
  Dur işareti
  B
  Geç işareti
  C
  Yavaşlatma işareti
  D
  Hızlandırma işareti
  Soru 31
  Yerleşim yeri içinde, trafik işaret levhalarına yaklaşım yönünde kaç metre mesafede duraklamak yasaktır?
  A
  15
  B
  20
  C
  30
  D
  50
  Soru 32
   Hız sınırlarını yüzde otuzdan fazla aşmak suretiyle ihlal edenlerin, sürücü belgelerinin bir yıl süre ile geri alınabilmesi için, aynı suçun bir yıl içinde kaç kez işlenmesi gerekir?
  A
  5
  B
  4
  C
  3
  D
  2
  Soru 33
  Bir kavşakta, trafik görevlisi ile birlikte ışıklı trafik işaret cihazı da bulunuyorsa, sürücüler öncelikle hangisine uymak zorundadırlar?
  A
  Trafik görevlisine
  B
  Işıklı trafik işaret cihazına
  C
  Yeşil ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret cihazına
  D
  Kırmızı ışık yanıyorsa, ışıklı trafik işaret
  Soru 34
  Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir?
  • I- Holger-Nielsen (Sırttan bastırma)
  • II- Silvester (Göğüsten bastırma)
  • III- Ağızdan ağıza
  A
  Yalnız I
  B
  I ve II
  C
  II ve III
  D
  I, II ve III
  Soru 35
  Hangi durumdaki yaralı sağlık kuruluşuna taşınmada birinci derecede önceliklidir?
  A
  Birinci derece yanığı olan
  B
  Solunum zorluğu çeken
  C
  Ayağında çıkık olan
  D
  Turnike uygulanan
  Soru 36
  Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir?
  A
  Şok
  B
  Hâlsizlik
  C
  Koma
  D
  Zehirlenme
  Soru 37
  Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir?
  A
  Trafik
  B
  Girişim
  C
  İlk yardım
  D
  Yöntem
  Soru 38
   “Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa, verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması
  B
  Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması
  C
  Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
  D
  Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması
  Soru 39
  Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?
  A
  Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda
  B
  Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
  C
  El bileğinde açık kırık ve kanama olanlarda
  D
  Bacağında açık kırık ve kanama olanlarda
  Soru 40
  Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?
  A
  Şok
  B
  Koma
  C
  Üşüme
  D
  Bayılma
  Soru 41
  Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?
  A
  Kürek kemiği
  B
  Ön kol kemiği
  C
  Kaburga kemiği
  D
  Köprücük kemiği
  Soru 42
  Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
  A
  Bilinç kontrolünün yapılması
  B
  Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
  C
  Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
  D
  Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
  Soru 43
   Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?
  A
  Huzursuzluk
  B
  Baş dönmesi
  C
  Dudak çevresinde morarma
  D
  Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
  Soru 44
  İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?
  A
  Aşırı susuzluk hissi
  B
  Nemli ve soğuk deri
  C
  Yavaş ve güçlü nabız
  D
  Hızlı ve yüzeysel solunum
  Soru 45

  Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?

  A
  A
  B
  B
  C
  C
  D
  D
  Soru 46
  Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
  A
  Kabalık
  B
  Hırçınlık
  C
  Bencillik
  D
  Sorumluluk
  Soru 47
   Geçme yapan araca, geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp kolaylık sağlaması durumu, trafikte hangi temel değerle ifade edilir?
  A
  Bencillik
  B
  İnatlaşmak
  C
  Diğergamlık
  D
  Sorumsuzluk
  Soru 48
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
  A
  Trafik kurallarına riayet edilmesi
  B
  En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
  C
  Hız sınırlamalarının üstünde araç kulla- nılması
  D
  Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
  Soru 49
  Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
  A
  Park lambası 
  B
  Sinyal lambası
  C
  Şarj lambası 
  D
  El fren lambası
  Soru 50
   Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
  A
  Bencil
  B
  Sorumsuz
  C
  Görgü seviyesi düşük
  D
  Empati düzeyi yüksek
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  50 tamamladınız.

  Nisan Ayı 2019 yılı Çıkmış Ehliyet Sınav soruları testi kendinizi sınayın Başarılı olabilmeniz için 70 ve üzeri not almanız gerekiyor.

  Ehliyetvakti Başarılar Diler

  7 Yorum

  1. Emel Emel

   14. Soruda sıkıntı var

   • Emel Hanım Kontrol sağladık herhangi bir sorun görünmüyor cevap doğru nerede sıkıntı gördünüz Bilgi verebilirseniz seviniriz.

  2. Ümit Ümit

   Soruların çoğunda görseller yanlış ve bir soru iki defa tekrarlanmıştır ayrıca sorularin bir çoğunu reklamlar kapatmış.

  3. Serife Serife

   27. Soruda neye gore sık verilmiş hatalı soru

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir