İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2020 Ağustos Ehliyet Sınav test Soruları

Çıkmış Sınav Soruları 9

  Tebrikler - Çıkmış Sınav Soruları 9 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
  Yaptığınız cevapları Kontrol ederek Eksiklerinizi görmenizi tavsiye ederiz.
  Çıkmış Sınav Soruları 9 adlı %%TOTAL%% Sorulu Sınavı Tamamladınız. Sonuçlarınız Aşağıdaki Gibidir.
             Doğru Sayısı   ; %%SCORE%%
             Yanlış sayısı   ; %%WRONG_ANSWERS%%
             Notunuz          ; %%PERCENTAGE%%
  %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  “Bu Testte Hatalı olduğunu Gördüğünüz veya düşündüğünüz soru olursa Eğer Sayfanın en Altında yer alan Yorum bölümden Bizlere Bildirin Lütfen”
  Aşağıdakilerinden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? 
  I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
  II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
  III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
A
Yalnız I 
B
I ve II 
C
II ve III 
D
I, II ve III
Soru 2
Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur? 
A
Dirsek 
B
Omurga 
C
Kafatası 
D
El bileği
Soru 3
Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz
A
Bilinci 
B
Dolaşımı 
C
Solunumu 
D
Diş eti kanaması
Soru 4
  Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir? 
A
Tam tıkanma 
B
Kısmi tıkanma 
C
Damar tıkanması 
D
Solunum durması
Soru 5
  Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? 
A
Kalp krizi 
B
Kalp masajı 
C
Kalp spazmı 
D
Göğüs ağrısı
Soru 6
Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? 
A
Soğuk içecekler içirilmesi 
B
Şok pozisyonunda yatırılması 
C
Sıkan giysilerinin gevşetilmesi 
D
Temiz hava almasının sağlanması
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir? 
A
Küçük kabarcıklar şeklinde kanama olması 
B
Yüzeysel bir yaradan yayılarak, yavaş akması 
C
Koyu kırmızı renkteki kanın taşar biçimde akması 
D
Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
Soru 8
Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır? 
A
Kol 
B
Bacak 
C
Göğüs 
D
Boyun
Soru 9
  Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 10
Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? 
A
Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması 
B
Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi 
C
Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması 
D
Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması
Soru 11
  Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? 
A
Kan dolaşımını yavaşlatmak 
B
Solunum sıkıntısını azaltmak 
C
Sindirim işlevinin rahat olmasını sağlamak 
D
Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
Soru 12
Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur? 
A
Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi 
B
Kırık bölge hareketsiz hale getirilmeden taşıma yapılması 
C
Kol ya da bacakta bozulmuş şeklin düzeltilmeye çalışılması 
D
Kazazedenin oturmasına ya da sağa sola kımıldamasına izin verilmesi
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? 
A
Kendi kapasitesinden fazla ağırlık taşımalıdır. 
B
Ani dönme ve bükülme gibi hareketler yapmalıdır. 
C
Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır. 
D
Yangın, göçük ve patlama tehlikesinin devam ettiği durumları önemsememelidir.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi güvenli sürücülüğü belirleyen kişilik özelliklerindendir? 
A
Dikkat ve konsantrasyon bozucu davranışlara açık olma eğilimi 
B
Trafik ortamındaki riskleri en aza indirecek biçimde davranma becerisi 
C
Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanma isteği 
D
Trafik ihlallerinin suç teşkil etmediği algısı
Soru 15
  Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? 
A
Araçların muayenesini yapmak 
B
Duran ve akan trafiği düzenlemek ve yönetmek 
C
Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek 
D
El koyduğu trafik kazalarında trafik kaza tespit tutanağı düzenlemek
Soru 16
  Aşağıdakilerden hangisi bölünmüş kara yoludur?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 17
  Önündeki aracı 80 km/saat hızla takip eden bir sürücü, arada en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? 
A
20
B
30
C
40
D
50
Soru 18
  Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
A
Beklemeli
B
Sola dönmeli
C
Doğru gitmeli
D
Geriye dönmeli
Soru 19
  Aksine bir durum yoksa, şekildeki gibi ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışığın yandığını gören sürücü ne yapmalıdır?
A
Durup beklemeli
B
Durmadan geçmeli
C
Gelen araç yoksa dikkatli geçmeli
D
Yayalar geçebileceği için yavaş gitmeli
Soru 20
  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Sola tehlikeli devamlı virajı 
B
Dönel kavşağa yaklaşıldığını 
C
Tünele yaklaşıldığını 
D
Sola mecburi yönü
Soru 21
  Aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını (sağ, sol) gösteren işaret levhasıdır?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 22
  Aşağıdakilerden hangisi tali yoldan kavşağa gelindiğini bildirir?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 23
  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
A
Geçme yasağı sonunu 
B
Hız sınırlaması sonunu 
C
Araç trafiğine kapalı yolu 
D
Öndeki taşıtı geçme yasağını
Soru 24
  Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece sağa dönüş için olduğunu bildirir?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 25
  Sürücüye ait belgeler tam olsa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı sürücü araç kullanmaktan men edilir?
A
Azami hız sınırını aşmışsa 
B
Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa 
C
Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse 
D
Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa
Soru 26
  Şekildeki durumda sürücünün hangisini yapması zorunludur?
A
Uygun mesafede mutlaka durması 
B
Sola dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
C
Sağa dönecekse, durmadan seyrini sürdürmesi 
D
İleri yönde gidecekse, durmadan seyrini sürdürmesi
Soru 27
  Aksine bir işaret yoksa, şekildeki aracın yerleşim yeri içindeki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
30
B
50
C
70
D
80
Soru 28
  Şekildeki araç sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?
A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 29
  Şekle göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?
A
Takip mesafesinin azaltılması 
B
Araçların aynı şeritte seyretmesi 
C
Öndeki aracın karşı şeride geçmesi 
D
Arkadaki aracın öndeki aracı geçmesi
Soru 30
  Aksine bir işaret yoksa, dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
Karşıya geçen yaya varsa geçiş hakkını kendisinin kullanması 
B
Niyetini dönüş lambasıyla önceden bildirmesi 
C
Sağa dar, sola geniş kavisle dönmesi 
D
Hızını azaltması
Soru 31
  Şekle göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
1 numaralı aracın öncelikle geçmesi 
B
1 numaralı aracın hızını artırarak kavşağa girmesi 
C
1 numaralı aracın 2 ve 3 numaralı araçların geçmesini beklemesi 
D
3 numaralı aracın 2 numaralı aracı ikaz ederek durdurması
Soru 32
  Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
A
Motorun çalışmasını durdurup, vitesi boşa alarak inmek 
B
Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek 
C
Çıkan aracın sürücüsünü ikaz ederek yavaşlatmak 
D
Çıkan aracın geri gitmesini beklemek
Soru 33
  I- Dönüş ışıklarının "geç" anlamında kullanılması yasaktır.
 
  II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.
  Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A
I. doğru II. yanlıştır. 
B
Her ikisi de yanlıştır. 
C
I. yanlış II. doğrudur. 
D
Her ikisi de doğrudur.
Soru 34
  Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?
A
Otomotiv sanayisindeki gelişmelerin takip edilmesi 
B
Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması 
C
Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması 
D
Taşıt bakımlarının zamanında yaptırılması
Soru 35
Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sadece şehir içi taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. 
B
Sadece şehirler arası taşımacılık yapan araçlarda zorunludur. 
C
Motorlu araçlarda (motorlu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç) zorunludur. 
D
Sadece A1, A2 ve F sınıfı belge ile kullanılan araçlarda zorunludur.
Soru 36
  I- İtfaiye araçları 
  II- Toplu taşıma araçları 
  III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar 
Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Yalnız I 
B
I ve II 
C
I ve III 
D
I, II ve III
Soru 37
  Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?
A
Takograf 
B
Çekme halatı 
C
Boyun korsesi 
D
Emniyet kemeri
Soru 38
Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?
A
Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde 
B
Sürücüsü veya işleticisi değiştiğinde 
C
Motoru bakımdan geçirildiğinde 
D
Sahibi değiştiğinde
Soru 39
  Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?
A
Sağlık şartı 
B
Öğrenim şartı 
C
Eğitim ve sınav şartı 
D
Motorlu araç sahibi olma şartı
Soru 40
Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?
A
Bakım sırasında çıkan eski parça ve malzemelerin çevreye bilinçsizce bırakılması 
B
Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi 
C
Uzun süreli duraklama ve park sırasında motorun çalışır hâlde tutulması 
D
Araca gereğinden fazla yük yüklenmesi
Soru 41
Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? 
A
Amortisör 
B
Direksiyon 
C
Diferansiyel 
D
Kilometre sayacı
Soru 42
Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır? 
A
Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme 
B
Sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme 
C
Sıkıştırılmış mazot-hava karışımını bujiyle ateşleme 
D
Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
Soru 43
  Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?
A
Akü şarj ikaz ışığı 
B
Yağ basıncı ikaz ışığı 
C
Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı 
D
Motor soğutma suyu sıcaklığı ikaz ışığı
Soru 44
Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?
A
Yakıt tüketimini artırmak 
B
Tekerleğe gelen yükü azaltmak 
C
Motorun erken ısınmasını sağlamak 
D
Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
Soru 45
  Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
A
Yağın azalması 
B
Akünün boşalması 
C
Fren hidroliğinin bitmesi 
D
Marş motorunun arızalanması
Soru 46
Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? 
A
Araç bir tarafa çeker. 
B
Fren pedalı sertleşir. 
C
Frenlerden ses gelir. 
D
Fren hidroliği azalır.
Soru 47
Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 
A
Akünün boşalması 
B
Akü kablo bağlantılarının gevşemesi 
C
Marş kablo bağlantılarının gevşemesi 
D
Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
Soru 48
  Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 
A
Asit ilave edilmeli 
B
Saf su ilave edilmeli 
C
Hava filtresi değiştirilmeli 
D
Kutup başları gevşetilmeli
Soru 49
Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? 
A
Cam suyu 
B
Fren hidroliği 
C
Akü elektroliti 
D
Motor soğutma suyu
Soru 50
  I- Araç üstü tavan bagajı kullanılmasI
  II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması 
  III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
  Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? 
A
Yalnız I 
B
I ve II 
C
II ve III 
D
I, II ve III
Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
50 tamamladınız.

Ağustos dönemi 2020 Tarihli Ehliyet Sınav Soruları  Testini Yukarıda çözebilirsiniz sınav 50 sorudan oluşmaktadır.

 • İlkyardım Bilgisi
 • Trafik ve Çevre
 • Motor ve Araç Tekniği
 • Trafik adabı

Derslerine ait sorular bulunmaktadır.

Başarılar Dileriz.

9 Yorum

 1. Ayşen Ayşen

  O kadar çok soru bldm ama 48 yanlış 2 doğru diyor bu nasıl saçmalık?

  • Merhaba Ayşen Hanım Sorununuzu Anlayamadık Hersorunun cevabında doğru yada yanlış bilgisi vermekte ve sınav sonunda genel başarı ve puan bilgisi verilmekte hata gördüğünüz nokta koknusunda biraz daha bilgi verebilirmisiniz.

 2. Melike Melike

  Güzel insallah işimize yarar

 3. Mustafa Mustafa

  Haziran ayın sınavı çok kolay

 4. Anonim Anonim

  Nasıl bir saçmalık doğru isaretlediklerim yanlış gözüküyor yanlislarda doğru gozukuyo şok oldum valla

 5. Anonim Anonim

  29. Soruda yanlışlık var önceden de çıkmıştı aynı site de ama sağdan aracı geçmesi demişti ben aynı düzerfahta devam etmeli demiştim ve yanlış sayılmıştı bu sefer de aynı seyirde devam etmeli diyor ve yanıltıyor

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir