İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2020 Haziran Ehliyet Soruları

Çıkmış Sınav Soruları 1

  Tebrikler - Çıkmış Sınav Soruları 1 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
  Yaptığınız cevapları Kontrol ederek Eksiklerinizi görmenizi tavsiye ederiz.
  Çıkmış Sınav Soruları 1 adlı %%TOTAL%% Sorulu Sınavı Tamamladınız. Sonuçlarınız Aşağıdaki Gibidir.
  Doğru Sayısı   ; %%SCORE%%
  Yanlış sayısı   ; %%WRONG_ANSWERS%%
  Notunuz          ; %%PERCENTAGE%%
  %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  "Bu Testte Hatalı olduğunu Gördüğünüz veya düşündüğünüz soru olursa Eğer Sayfanın en Altında yer alan Yorum bölümden Bizlere Bildirin Lütfen"
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?
A
Telaşlı ve tedirgin olması
B
İletişim becerilerinin zayıf olması
C
Önce çevrenin güvenliğini sağlaması
D
İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
Soru 2
  Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak - - - - değerlendirmesi yapılır.
  Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?
A
dolaşım
B
bilinç durumu
C
solunum
D
hava yolu açıklığı
Soru 3
  I. El freninin çekilmesi
  II. Kontağın kapatılması
  III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması
Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?
A
Yalnız I
B
I ve II.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 4
  • Bir el alına yerleştirilir.
  • Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  • Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?
A
Şok pozisyonu
B
Yarı oturuş pozisyonu
C
Baş geri-çene yukarı pozisyonu
D
Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
Soru 5
  Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?
A
10
B
20
C
30
D
40
Soru 6
Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?
A
Kan şekeri düştüğünde
B
Tam tıkanma yaşadığında
C
Kanaması olduğunda
D
Kalbi durduğunda
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?
A
Kanamanın sızıntı şeklinde olması
B
Kanın koyu renkli ve küçük kabarcıklar şeklinde akması
C
Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
D
Kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulabilmesi
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
B
Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak
C
Uzuv kopması varsa boğucu sargı (turnike) uygulamak
D
Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulamak
Soru 9
Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?
A
Bilinç kontrolünün yapılması
B
Yaşam bulgularının sık sık izlenmesi
C
Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
D
Bilinci yerinde ise sırtüstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması
Soru 10
  Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır.
A
Çıkığı yerine oturtulmaya çalışılması
B
Eklemin düzeltildikten sonra tespit edilmesi
C
Çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması
D
Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
Soru 11
Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybına ne ad verilir?
A
Koma
B
Bayılma
C
Sara krizi
D
Ateşli havale
Soru 12
  Kaza sonrası solunum durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik aşağıda- kilerden hangisidir?
A
Rentek manevrası
B
İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
Soru 13
Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
A
Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
B
Yollarda tehdit unsuru oluşumunun azalması
C
Kaza yapma riskinin azalması
D
Sürüş yeteneğinin artması
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi tüm karayollarındaki işaretleme standartlarının tesbiti yayınlanması ve kontrolü ile görevlidir.
A
Sağlık Bakanlığı
B
Millî Eğitim Bakanlığı
C
Emniyet Genel Müdürlüğü
D
Karayolları Genel Müdürlüğü
Soru 15
  Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının yolcu veya hizmetlileri bindirmeleri, indirmeleri veya duraklamaları için yatay ve düşey işaretlerle belirlenmiş yere ne ad verilir
A
Garaj
B
Durak
C
Otopark
D
Park yeri
Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi iki yönlü trafik işaret levhasıdır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 17

Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

  okul geçiti trafik işareti
A
Banketten gitmelidir.
B
Aracının hızını artırmalıdır.
C
Öndeki aracı geçmemelidir.
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalıdır.
Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi karşıdan gelene yol ver anlamındadır?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 19

Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?

A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 20
  Aşağıdaki Taşıt yolu üzerine çizilen şekildeki çizgilerin anlamı nedir?
A
Yaya geçidi
B
Bisiklet yolu
C
Taralı alana girilmez
D
Yavaşlama uyarı çizgileri
Soru 21
Trafik kuruluşunca, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen sürücüye aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
Sürücü belgesi 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınır.
B
Sadece şehir içinde araç sürmesine izin verilir.
C
Sürücü belgesi 6 ay süreyle geri alınır.
D
Sadece para cezası verilir.
Soru 22
Aksine bir işaret bulunmadıkça otoyolda minibüs ve otobüsler için azami hız saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
100
D
110
Soru 23
Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A
Öndeki aracın durması
B
Öndeki aracın yavaşlaması
C
Görüş mesafesinin kötü olması
D
Takip mesafesi kurallarına uyulmaması
Soru 24

Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır?

A
1
B
2
C
3
D
4
Soru 25
  Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A
Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
B
İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
C
Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
D
Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
Soru 26

Şekildeki akaryakıt istasyonundan çıkmak isteyen 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

A
Korna çalıp 1 numaralı aracı durdurmalı
B
1 numaralı aracın geçmesini beklemeli
C
Hızlanarak yoluna devam etmeli
D
Geçiş hakkını kendisi kullanmalı
Soru 27
Geçiş üstünlüğüne sahip araç sürücüsü, bu hakkı kullanırken aşağıdakilerden hangisine dikkat etmek zorundadır?
A
Hız sınırlamasına
B
Trafik yasaklarına
C
Çevreyi rahatsız etmemeye
D
Can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamaya
Soru 28

Şekildeki aracın sürücüsü, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtı durağının en az kaç metre mesafe dışına aracını park edebilir?

A
5
B
10
C
15
D
20
Soru 29
Geceleyin, görüşün yeterli olmadığı kavşağa yaklaşan sürücü gelişini nasıl haber vermelidir?
A
Birkaç defa selektör yaparak
B
Acil uyarı ışıklarını yakarak
C
Birkaç defa korna çalarak
D
Dönüş ışıklarını yakarak
Soru 30
  I. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmesi
  II. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması
  III. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması
  Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması zorunludur?
  A
  Yalnız I.
  B
  I ve II.
  C
  II ve III.
  D
  I, II ve III.
  Soru 31
  Park hâlindeki araca çarpan sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
  A
  Aracın sahibini bulamazsa yazılı bilgi bırakması
  B
  Zarar fazla değilse olay yerinden uzaklaşması
  C
  Zarar verdiği aracın sahibini bulması
  D
  Trafik görevlisine haber vermesi
  Soru 32
   I. Reflektör
   II. İlk yardım çantası
   III. Yangın söndürme cihazı
  Yukarıdakilerden hangilerinin otomobillerde bulundurulması zorunludur?
  A
  Yalnız I.
  B
  I ve II
  C
  II ve III.
  D
  I, II ve III.
  Soru 33
   Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Trafik Kanunu’na göre sürücü olabilmenin şartlarından biri değildir?
  A
  Bir meslek sahibi olmak
  B
  Belirli bir eğitim seviyesine sahip olmak
  C
  Kullanacağı araca göre belirli bir yaşın üzerinde olmak
  D
  Sürücülük yapmaya uygun olduğunu gösterir sağlık raporu almak
  Soru 34
  • Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır.
  • Yol yüzeyinde su birikmesi, buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir.
  Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru (D) - yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?
  A
  D - Y
  B
  Y - D
  C
  D - D
  D
  Y - Y
  Soru 35
   Aşağıdakilerden hangisi atıkların çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
  A
  Kötü koku yayması
  B
  Çirkin görünüm arz etmesi
  C
  Hastalık bulaştıran zararlıların üremesi- ne sebep olması
  D
  Toplanıp işlenerek tekrar kullanılabilir hâle getirilmesi
  Soru 36
  Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?
  A
  Şaft
  B
  Motor
  C
  Tekerlek
  D
  Vites kutusu
  Soru 37
  Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?
  A
  Benzin
  B
  Motorin
  C
  Antifriz
  D
  Gaz yağı
  Soru 38

  Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

  A
  Karterdeki yağ miktarını
  B
  Depodaki yakıt miktarını
  C
  Soğutma suyu sıcaklığını
  D
  Radyatördeki su seviyesini
  Soru 39
  Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?
  A
  Yüksek devirde
  B
  Zengin karışımla
  C
  Yüksek performansla
  D
  Düzensiz, tekleyerek
  Soru 40
   Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir. Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?
  A
  Asit
  B
  Antifriz
  C
  Saf su
  D
  Motor yağı
  Soru 41
  Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur
  A
  Araç bir tarafa çeker.
  B
  Fren pedalı sertleşir.
  C
  Frenlerden ses gelir.
  D
  Fren hidroliği azalır.
  Soru 42
  Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?
  A
  Aküyü şarj etmek
  B
  Bujilere giden akımı yükseltmek
  C
  Kısa devre olduğunda sistemi korumak
  D
  Endüksiyon bobinine giden akımı yükseltmek
  Soru 43
  Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?
  A
  Açık camlar kapatılır.
  B
  Önemsenmez yola devam edilir.
  C
  Lastiklerin hava basıncı kontrol edilir.
  D
  Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır.
  Soru 44
  Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?
  A
  Termostat çıkartılmalı
  B
  Eskimiş bujiler değiştirilmeli
  C
  Lastiklerin hava basıncı indirilmeli
  D
  Motor yüksek devirde çalıştırılmalı
  Soru 45
   Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır. Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
  B
  Kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunun düşünülmesi
  C
  Karşılıklı saygının öncelikle başkaların- dan beklenmesi
  D
  Kızgın ve yarışmacı motivasyon ile araç kullanılması
  Soru 46
  Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
  A
  Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
  B
  Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak) araç kullanması
  C
  Aracını kullanırken trafik kurallarının bilincinde olması
  D
  Trafik içindeki davranışlarının sorumlulu- ğunu üstlenerek araç kullanması
  Soru 47
   Ters yönden gelen bir sürücüye “Bu sokak tek yönlü, herhalde siz girişteki levhayı görmediniz, lütfen daha dikkatli olun.” diyen bir sürücü, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine uygun davranmıştır?
  A
  İnatlaşmaya
  B
  Aşırı tepki göstermeye
  C
  Kaba ve saldırgan davranmaya
  D
  Trafik kültüründe birbirini uyarmaya
  Soru 48
  Geçilmekte olan araç sürücüsünün yavaşlayıp geçme yapan araca kolaylık sağlaması durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisiyle ifade edilir?
  A
  Bencillik
  B
  İnatlaşmak
  C
  Diğergamlık
  D
  Sorumsuzluk
  Soru 49
  Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
  A
  Dikkatin dağılması
  B
  Kural ihlallerinin azalması
  C
  Direksiyon hâkimiyetinin artması
  D
  Kazaya karışma olasılığının azalması
  Soru 50

  I Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi

  II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması

  III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması

  IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

  Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?

  A
  I ve II.
  B
  I, III ve IV.
  C
  II, III ve IV.
  D
  I, II, III ve IV.
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  50 tamamladınız.

  Haziran dönemi 2020 Tarihli Ehliyet Sınav Soruları Testini Yukarıda çözebilirsiniz sınav 50 sorudan oluşmaktadır.

  • İlkyardım Bilgisi
  • Trafik ve Çevre
  • Motor ve Araç Tekniği
  • Trafik adabı

  Derslerine ait sorular bulunmaktadır.

  Başarılar Dileriz.

  14 Yorum

   • Bilgilendirme için teşekkür ederiz kontrol ettik cevap doğru olarak görünüyor. A-B-D Şıkları ana yol üzerinde gidenlerin tali yola yaklaştıklarını veya taliyol bilgilendirmesi yapmak adına görebileceği işaretlerdir. C Sıkkı Tali yoldaki yani ana yolda olmayan tali yol üzerinde olanlar için gösterilen işarettir.lütfen bilgileriniz KOntrol edin.eğer halen hatalı olduğunu düşünüyorsanız tekrar bizlere yazın detaylı bir araştırma yapalım

    • Ertan Ertan

     21.soru yanlış sürücü belgesi 6 ay elinden alınır

   • HAKAN HAKAN

    45 doğru 5 yanış iyi gidiyoruz

  1. Şerife Şerife

   49 doğru 1 yanlış yapmama rağmen 2 yanlış gösteriyor doğru şıkkı isaretledigimde görünüyor zaten

   • Merhaba
    anlık sir sorun sanırım sistemi kontrole ettik herhangibir sorun görünmüyor.

  2. Yunus Yunus

   31 soru yanlış cevap gösteriyor konturol edin lütfen

  3. emre emre

   reklamlar cikinca, reklamin gitmesi için geriye bastiğimizda o çözdüğümüz sorularin hepsi sıfirlaniyor ve baştan çözmek zorunda kaliyoruz lütfen buna bir düzenleme getirin

   • Reklam Çıkınca Sağ Üst Tarafta Kapatma Tuşu ( X ) Bulunmakta Dikkatli Bakarsanız Göreceksinizdir.

  4. suzan suzan

   kafama takıla bışey var bu soruları cozuyoruz ok ama sınavda cıkıyormu bunlar bu ay giricem sınava.

  5. Anonim Anonim

   Bu nasil bisey hepsini çözüyorum kaldınız diyor

  6. Anonim Anonim

   Soru ve cevap arasına reklam koyulması dikkati çok dağıtıyor.Sırf bu yüzden bildiğim soruları yanlış yaptım.(Reklam soru ve cevap arasında bağlantı kurmayı zorlaştırıyor)En azından reklamı iki soru arasına koyarsanız insanlar soruyu rahatça cevaplar diye düşünüyorum.

   • Anonim Anonim

    Bu reklamları kaldırın lütfen.

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir