İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2020 Ocak Ehliyet Çıkmış Sorular Testi

Çıkmış Sınav Soruları 4

  Tebrikler - Çıkmış Sınav Soruları 4 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
  Yaptığınız cevapları Kontrol ederek Eksiklerinizi görmenizi tavsiye ederiz.
  Çıkmış Sınav Soruları 4 adlı %%TOTAL%% Sorulu Sınavı Tamamladınız. Sonuçlarınız Aşağıdaki Gibidir.
  Doğru Sayısı   ; %%SCORE%%
  Yanlış sayısı   ; %%WRONG_ANSWERS%%
  Notunuz          ; %%PERCENTAGE%%%%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  "Bu Testte Hatalı olduğunu Gördüğünüz veya düşündüğünüz soru olursa Eğer Sayfanın en Altında yer alan Yorum bölümden Bizlere Bildirin Lütfen"
Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?
A
Trafik kazalarının önlenmesi
B
Mesleki başarının artırılması
C
Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
D
Ülkedeki sağlık sisteminin iyileştirilmesi
Soru 2
Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?
A
Dolaşım sisteminin
B
Sindirim sisteminin
C
Hareket sisteminin
D
Sinir sisteminin
Soru 3
Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, "Bak-DinleHisset" yönteminin hangi aşamasını oluşturur?
A
Dinle 
B
Bak
C
Hisset 
D
Dinle-Hisset
Soru 4
Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?
A
Koruma 
B
Bildirme
C
Kurtarma 
D
Müdahale
Soru 5
  Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?
A
Mide 
B
Beyin
C
Karaciğer 
D
Kalın bağırsak
Soru 6
Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?
A
Solunumu düzensiz olan
B
Solunum sayısı azalan
C
Kalbi düzensiz çalışan
D
Kalbi duran
Soru 7
Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?
A
Diz ile kalça arası
B
Ayak bileğinin alt kısmı
C
Ayak bileğinin üst kısmı
D
Diz kapağının olduğu bölge
Soru 8
  1.Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır
  2.Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  3.Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.
İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?
A
Şokun engellenmesi
B
Kanamanın durdurulması
C
Zihinsel aktivitenin korunması
D
Sindirim işlevinin rahat olması
Soru 9
Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?
A
Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür.
B
Cismin dışarıda kalan kısmı cilt hizasından kesilir ve yara sıkı sarılır.
C
Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
D
Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir.
Soru 10
Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?
A
Karın yaralanmalarında
B
Bacak yaralanmalarında
C
Göğüs yaralanmalarında
D
Omurga yaralanmalarında
Soru 11
  Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?
A
Burkulan eklemin kalp seviyesinden aşağıda tutulması
B
Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
C
Burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi
D
Burkulan ekleme turnike uygulanması
Soru 12
Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?
A
Dolaşım sistemi 
B
Sindirim sistemi
C
Hareket sistemi 
D
Solunum sistemi
Soru 13
Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir.
B
Sadece bacağı kırılanları yatırarak taşımak için tercih edilir.
C
Sadece zehirlenme vakalarının taşınmasında kullanılmalıdır.
D
Köprücük kemiği kırıklarında hastanın sedye ile taşınması hayati önem taşır.
Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
A
Hırslı ve kızgın olmamak
B
Kurallara uymaya özen göstermek
C
Başkalarının haklarına saygı göstermek
D
Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
Soru 15
  Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
A
Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
B
Sürüş öncesi düzenli ve yeterli uyku uyunmuşsa
C
Molalarda kan dolaşımını artıran hareketler yapılmışsa
D
Temiz hava için aracın camları kısa süreliğine açılmışsa
Soru 16
  Kara yolu aşağıdakilerin hangisinde doğru tanımlanmıştır?
A
Trafik için hayvanların ve araçların yararlandığı alanlardır.
B
Trafik için kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.
C
Trafik için araçların yararlanmasına uygun şeritlerdir.
D
Trafik için yapılmış özel amaçlı arazi parçalarıdır.
Soru 17
 • Trafik görevlisinin, geceleyin ışıklı işaret çubuğunu şekildeki gibi hareket ettirmesinin sürücüler için anlamı nedir?
 • A
  Dur işareti
  B
  Geç işareti
  C
  Yavaşlatma işareti
  D
  Hızlandırma işareti
  Soru 18
  Aksine bir durum yoksa, ışıklı trafik işaret cihazında yeşil ışık yanmakta ise sürücü ne yapmalıdır?
  A
  Durmalı, yolu kontrol ettikten sonra geçmeli
  B
  İlk geçiş hakkı yayaların olduğu için beklemeli
  C
  Sağdan gelen araçların geçmesini beklemeli
  D
  Durmadan dikkatli geçmeli
  Soru 19
  Kavşaklara yaklaşırken yol üzerine çizilmiş şekildeki oklar sürücülere neyi bildirir?
  A
  Durma, duraklama ve park etmenin yasaklanmış olduğunu
  B
  Seyir yönüne uygun şeridin kullanılması gerektiğini
  C
  Sağa ve sola dönülemeyeceğini
  D
  Hızın artırılması gerektiğini
  Soru 20
   Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?
  A
  Kaygan yola yaklaşıldığını
  B
  Kara yolunun deniz kıyısında bittiğini
  C
  Tehlikeli iniş eğimli bir kesime yaklaşıldığını
  D
  Taşıt yoluna taş, kaya veya toprak düşebileceğini
  Soru 21
   Aşağıdakilerden hangisi yandan rüzgâr işaretidir?
  A
  A
  B
  B
  C
  C
  D
  D
  Soru 22
   Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi tali yolda bulunur?
  A
  A
  B
  B
  C
  C
  D
  D
  Soru 23

  Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir?

  A
  Sesli ikaz cihazlarını kullanmanın yasak olduğunu
  B
  Tehlikeli madde taşıtının giremeyeceğini
  C
  Motorlu taşıt trafiğine kapalı yolu
  D
  Durmanın yasak olduğunu
  Soru 24
   Kanlarındaki alkol miktarı - - - - promilin üzerinde olan hususi otomobil sürücülerinin kara yolunda araç sürmesi yasaktır. Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A
  0,20 
  B
  0,30
  C
  0,40 
  D
  0,50
  Soru 25
   Aksine bir durum yoksa, otoyollarda yolcu sepetsiz iki tekerlekli motosikletlerin azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?
  A
  70 
  B
  80 
  C
  90 
  D
  100
  Soru 26
   Şekildeki kara yolunda numaralandırılmış şeritlerden hangisi sürekli işgal edilemez?
  A
  1
  B
  2
  C
  3
  D
  1 ve 3
  Soru 27
  "88-89 Kuralı" olarak bilinen ve bu sayıları ardı ardına söylemek için geçen sürede alınan yol, aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?
  A
  Fren mesafesini 
  B
  Duruş mesafesini
  C
  Takip mesafesini 
  D
  İntikal mesafesini
  Soru 28
   Şekildeki devamlı yol çizgisi, sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir?
  A
  Öndeki araçların geçilemeyeceğini
  B
  Hiçbir sebeple durulamayacağını
  C
  Sağ şeritten gidilemeyeceğini
  D
  Karşı şeride geçilebileceğini
  Soru 29
   Otoyollara girerken hangi şeridin kullanılması zorunludur?
  A
  Orta şerit
  B
  Hızlanma şeridi
  C
  Tırmanma şeridi
  D
  Yavaşlama şeridi
  Soru 30
   Manevra yapacak sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
  A
  İşaret verdiği anda manevraya başlamalı
  B
  Ön, arka ve yanlardaki trafiği kontrol etmeli
  C
  Manevraya başladıktan sonra işaret vermeli
  D
  Manevra bitmeden önce işaret vermeyi sona erdirmeli
  Soru 31
   Şekildeki kontrolsüz kavşakta 1 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?
  A
  Hızlanıp kavşağa girmeli
  B
  Geçiş hakkını kendi kullanmalı
  C
  2 numaralı aracın geçmesini beklemeli
  D
  İkazda bulunup 2 numaralı aracı durdurmalı
  Soru 32
  Aksine bir işaret yoksa, eğimsiz iki yönlü dar yolda, otomobil ile minibüsün karşılaşması hâlinde, hangisi diğerine yol vermelidir?
  A
  Minibüs, otomobile
  B
  Otomobil, minibüse
  C
  Şeridi daralmış olan, diğerine
  D
  Dingil ağırlığı az olan, diğerine
  Soru 33
  • I. Geçiş yollarının önü ve üzeri
  • II. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları
  • III. Görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler
  Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir?
  A
  Yalnız I 
  B
  I ve II
  C
  II ve III 
  D
  I, II ve III
  Soru 34
   Şekildeki gibi yeterince aydınlatılmamış tünele giriş yapan aracın sürücüsü, aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?
  A
  Duraklamak
  B
  Araç içi ışıkları yakmak
  C
  Uzağı gösteren ışıkları yakmak
  D
  Sadece park veya sis ışıklarını yakmak
  Soru 35
   Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazası sırasında sürücü ve yolcunun taşıttan dışarı fırlamasını ya da başını çarpmasını önler?
  A
  Engel işareti 
  B
  Çekme halatı
  C
  Boyun korsesi 
  D
  Emniyet kemeri
  Soru 36
  Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?
  A
  Yangın tüpü
  B
  Üçgen reflektör
  C
  Beyaz renkte taş
  D
  Teneke veya bidon gibi malzemeler
  Soru 37
   I. Traktörler
   II. Otomobiller
   III. Motorlu bisiklet ve motosikletler
   IV. Şehirler arası yolcu taşıyan otobüsler
  Yukarıda verilen araçların hangilerinde, ilk yardım çantası bulundurulması zorunludur?
  A
  I ve II 
  B
  II ve III
  C
  II ve IV 
  D
  III ve IV
  Soru 38
   Aşağıdakilerden hangisi, tescil işlemleri tamamlanmış araçların trafiğe çıkarılmasına müsaade eden ve muayene sürelerini belirleyen bir belgedir?
  A
  Sürücü belgesi
  B
  Araç imalat belgesi
  C
  Mali sorumluluk sigortası
  D
  Motorlu araç trafik belgesi
  Soru 39
  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen motorlu araçların sürülmesine yetki veren belge, aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Sürücü belgesi
  B
  Araç imalat belgesi
  C
  Kaza tespit tutanağı
  D
  Motorlu taşıt sürücü sertifikası
  Soru 40
   Sivas'tan hareket eden bir araç, haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da Uşak'a gitmiştir.Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur?
  A
  Batı-Doğu
  B
  Kuzey-Güney
  C
  Güneybatı-Kuzeybatı
  D
  Kuzeybatı-Güneydoğu
  Soru 41
  Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?
  A
  Gürültü kirliliğinin artması
  B
  Motorun ısınarak stop etmesi
  C
  Gürültü kirliliğinin en aza inmesi
  D
  Egzozdan siyah renkte duman çıkması
  Soru 42
  Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?
  A
  Emme zamanı
  B
  Sıkıştırma zamanı
  C
  Ateşleme (İş) zamanı
  D
  Egzoz zamanı
  Soru 43
  Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?
  A
  Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
  B
  Akü şarj durumunun yeterli olmaması
  C
  Hava filtresinin kirlenmesi
  D
  Bujilerin eskimesi
  Soru 44
  Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?
  A
  Fren hidrolik seviyesinin çok düştüğünü
  B
  Arka sis lambasının yanmakta olduğunu
  C
  Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
  D
  Egzozdan çevreyi tehdit edecek boyutta gaz yayıldığını
  Soru 45
   Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?
  A
  Hava filtresinin kirlenmesi
  B
  Yakıt deposunun delinmesi
  C
  Yakıt sisteminin hava yapması
  D
  Depo kapağı ve çevresinin kirlenmesi
  Soru 46
   Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?
  A
  Römorka yük konulması
  B
  Römorkun farlarının yakılması
  C
  Römorkun üzerine branda çekilmesi
  D
  Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
  Soru 47
  Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
  A
  Motor yağı 
  B
  Araç lastiği
  C
  Fren hidroliği 
  D
  Akü elektroliti
  Soru 48
  Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?
  A
  Çekme halatı
  B
  Patinaj zinciri
  C
  Hız sınırlayıcı cihaz
  D
  Lastik basınç sensörü
  Soru 49
   Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?
  A
  Park lambası 
  B
  Sinyal lambası
  C
  Şarj lambası 
  D
  El fren lambası
  Soru 50
  Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?
  A
  Rölanti devrinin yüksek olması
  B
  Fren hidroliğinin tamamlanması
  C
  Soğutma suyuna antifriz katılması
  D
  Lastik hava basınçlarının kontrol edilmesi
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  50 tamamladınız.

  Ocak 2020 Tarihinli Ehliyet Sınav Soruları Testini Yukarıda çözebilirsiniz sınav 50 sorudan oluşmaktadır.

  • İlkyardım Bilgisi
  • Trafik ve Çevre
  • Motor ve Araç Tekniği
  • Trafik adabı

  Derslerine ait sorular bulunmaktadır.

  Başarılar Dileriz.

  İlk yorum yapan siz olun

   Bir yanıt yazın

   E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir