İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

2021 Aralık Ehliyet sınav soruları

Çıkmış Sınav Soruları 3

  Tebrikler - Çıkmış Sınav Soruları 3 adlı sınavı başarıyla tamamladınız.
  Yaptığınız cevapları Kontrol ederek Eksiklerinizi görmenizi tavsiye ederiz.
  Çıkmış Sınav Soruları 3 adlı %%TOTAL%% Sorulu Sınavı Tamamladınız. Sonuçlarınız Aşağıdaki Gibidir.
  Doğru Sayısı   ; %%SCORE%%
  Yanlış sayısı   ; %%WRONG_ANSWERS%%
  Notunuz          ; %%PERCENTAGE%%
  %%RATING%%

Yanıtlarınız aşağıdaki gibidir.
Soru 1
  "Bu Testte Hatalı olduğunu Gördüğünüz veya düşündüğünüz soru olursa Eğer Sayfanın en Altında yer alan Yorum bölümden Bizlere Bildirin Lütfen"
Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A
Olayın tanımını yapmaktan kaçınmak
B
Kimin, hangi numaradan aradığını bildirmekten kaçınmak
C
Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
D
Herhangi bir ilk yardım uygulaması yapıldıysa bu durumu sağlık personelinden gizlemek
Soru 2
  Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?
A
Pıhtılaşmanın sağlanmasında rol oynar.
B
Vücut sıcaklığını ve vücudun sıvı dengesini ayarlar.
C
Oksijen, besin maddesi ve hormonları hücrelere, atık maddeleri ve karbondioksiti ilgili organlara taşır.
D
Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır.
Soru 3
Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?
A
Solunumu zorlaştıracak kıyafetleri gevşetmesi
B
Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
C
Kazazedeyi sert ve düz bir zemin üzerine baş, boyun ve gövde ekseni düz olacak şekilde sırtüstü yatırması
D
Bir elini kazazedenin alnına koyarak başı geriye iterken diğer elinin iki parmağıyla çeneyi öne ve yukarı doğru çekmesi
Soru 4
Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?
A
Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir.
B
Kalp masajı uygulamasının hızı, dakikada 50 bası olacak şekilde ayarlanır.
C
Göğüs kemiğine yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin ½’si kadar kalp basısı uygulanır.
D
Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucu tespit edilerek alt yarısına bir elin topuğu yerleştirilir.
Soru 5
  Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?
A
Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir.
B
Bir elin topuk kısmıyla iki kürek kemiğinin arasına 5 kez kuvvetlice vurulur.
C
Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur, kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
D
Kazazedenin bacakları üzerine ata biner şekilde oturulur ve bir elin topuğuyla göbeğin üzerinden kürek kemiklerine doğru eğik bir baskı uygulanır.
Soru 6
Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?
A
Kasık
B
Koltuk altı
C
Şah damarı
D
Köprücük kemiği üzeri
Soru 7
Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?
A
Başı geriye doğru iterek yarı oturuş
B
Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
C
Çeneyi göğse yaklaştırarak yüz üstü yatış
D
Çeneyi öne ve yukarı doğru çekerek sırtüstü yatış
Soru 8
 • I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
 • II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
 • III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi
 
  Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?
A
I ve II.
B
I ve III.
C
II ve III.
D
I, II ve III.
Soru 9

Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?

A
Omurga kırığı
B
Üst kol kemiği kırığı
C
Ön kol kemiği kırığı
D
Köprücük kemiği kırığı
Soru 10
  Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?
A
Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
B
Kilitlenmiş çenesinin zorla açılmaya çalışılması
C
El, kol ve bacaklarının bağlanması
D
Şekerli içecekler içirilmesi
Soru 11
Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?
A
Tokluk hissi
B
Yavaş nabız
C
Görmede netlik
D
Yüzeysel solunum
Soru 12
  Bilinci kapalı, solunumu ve dolaşımı olmayan kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araç içinden çıkarılması için aşağıdaki tekniklerden hangisi kullanılmalıdır?
A
Rentek manevrası
B
Heimlich manevrası
C
Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi
D
Koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi
Soru 13

I. Öz eleştiri yapabilmek

II. Risk almaya meyilli olmak

III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek

IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

A
I ve IV.
B
II ve III.
C
I, II ve III.
D
II, III ve IV.
Soru 14
  Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğünün görev ve yetkilerindendir?
A
Araçların tescil işlemlerini yapmak
B
Motorlu taşıt sürücü sertifikası vermek
C
Kara yollarında gerekli işaretlemeleri yapmak
D
Sürücü kursunda eğitilenlerin sınavını yapmak
Soru 15
Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir?
A
Ada
B
Ayırıcı
C
Şerit
D
Banket
Soru 16
 • Şekildeki trafik işaretlerine göre 1 numaralı araç sürücü nasıl davranmalıdır?
A
Hızını artırmalı
B
Önündeki aracı geçmeli
C
Öndeki araçla arasındaki takip mesafesini azaltmalı
D
Daralan yol kesiminde karşıdan gelen araca yol vermeli
Soru 17
 • Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi “gevşek malzemeli zemin” anlamındadır?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 18
 • Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?
A
A
B
B
C
C
D
D
Soru 19
 • Şekildeki “park etmek yasaktır” levhasının altına ilave edilen resimli levha sürücüye neyi bildirir?
A
Yol yardımını
B
Aracın servise götürüleceğini
C
Park yapan aracın çekileceğini
D
Sadece arızalı araçların çekileceğini
Soru 20
  Sürücü belgesinin geri alınma süresi içinde araç kullandığı tespit edilenler hakkında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanır?
A
İdari para cezası verilir.
B
6 ay hapis cezası verilir.
C
Süresiz araç kullanmaktan men edilir.
D
Sürücü belgesi daha önce geri alındığından hiçbir işlem yapılmaz.
Soru 21
Aksine bir işaret yoksa otobüslerin otoyoldaki azami hızı saatte kaç kilometredir?
A
80
B
90
C
100
D
110
Soru 22
Tehlikeli madde taşıyan araç sürücüsü, yerleşim yeri dışındaki kara yolunda saatte 60 kilometre hızla seyrederken önündeki araçla arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır?
A
20
B
30
C
40
D
50
Soru 23
 • Şekildeki trafik tanzim işaretine göre hangi numaralı araçlar geçme yasağına uymamıştır?
A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
2 ve 3
D
2, 3 ve 4
Soru 24
 • Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır?
A
1 – 2 – 4 – 3
B
2 – 1 – 3 – 4
C
2 – 3 – 4 – 1
D
3 – 1 – 2 – 4
Soru 25
Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?
A
Zırhlı taşıt
B
Kamu hizmeti taşıtı
C
Organ nakil araçları
D
Umum servis araçları
Soru 26
  İki yönlü trafiğin kullanıldığı yollarda, karşı yönden gelen araçların hareketini zorlaştıran bir durum varsa sürücülerin geçişi kolaylaştırmak için aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?
A
İlk geçiş hakkını kendisinin kullanması
B
Aracını sağ kenara yanaştırması
C
Varsa sığınma cebine girmesi
D
Gerekli hâllerde durması
Soru 27
 • Şekildeki “park etme bilgi işaretine” göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir?
A
Yalnız 3
B
1 ve 2
C
1 ve 3
D
2 ve 3
Soru 28
  Geceleri araç kullanırken aydınlatmanın yeterli olduğu yerlerde araç ışıklarından hangisi kullanılmalıdır?
A
Sis ışıkları
B
Acil uyarı ışıkları
C
Uzağı gösteren ışıklar
D
Yakını gösteren ışıklar
Soru 29
 • I. Azami yüklü ağırlığın %20’den fazla aşılması hâlinde, yükü uygun hâle getirilin- ceye kadar araç trafikten men edilir.
 • II. Taşıma sınırı üstünde yolcu alınması durumunda bütün sorumluluk ve giderler işletenine ait olmak üzere yolcuların en yakın yerleşim biriminde indirilmesi sağlanır.
 • Verilen bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
  A
  I. doğru, II. yanlış
  B
  I. yanlış, II. doğru
  C
  Her ikisi de doğru
  D
  Her ikisi de yanlış
  Soru 30
  Aşağıdakilerden hangisi olası bir trafik kazasında araç içindeki ölüm ve yaralanmaların en aza indirilmesi amacıyla alınan önlemlerdendir?
  A
  Seyir hâlindeyken emniyet kemerinin kullanılması
  B
  Araca daha geniş ebatta lastikler taktırılması
  C
  Motor gücü yüksek araç kullanılması
  D
  Trafik cezalarının fazlalaştırılması
  Soru 31
 • I. Geçme yasağı olan yerlerden geçme
 • II. Kavşaklarda geçiş önceliğine uymama
 • III. Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapma
 • IV. Kırmızı ışıklı trafik işaretinde veya yetkili memurun dur işaretinde geçme
 • Verilenlerden hangileri trafik kazalarında asli kusurlu sayılacak hâllerdendir?
  A
  I ve II.
  B
  I, III ve IV.
  C
  II, III ve IV.
  D
  I, II, III ve IV.
  Soru 32
   Satın alınan veya gümrükten çekilen aracın yeni tescilinin yapılabilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yaptırılması zorunludur?
  A
  Mali sorumluluk sigortasının
  B
  Araç teknik muayenesinin
  C
  Servis bakımlarının
  D
  Kasko sigortasının
  Soru 33
  Otomobil, minibüs, kamyonet, otobüs, kamyon, çekici ve tehlikeli madde taşı- yan araçların hepsinde bulundurulması zorunlu olan teçhizat aşağıdakilerden hangisidir?
  A
  Koruma başlığı
  B
  Hız sınırlayıcı cihaz
  C
  Yangın söndürme cihazı
  D
  Çocuk bağlama sistemleri
  Soru 34
 • I. Araç lastiği seçimi
 • II. Çevre ve iklim koşulları
 • III. Fren sistemi performansı
 • Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?
  A
  Yalnız I
  B
  I ve II.
  C
  II ve III.
  D
  I, II ve III.
  Soru 35
  Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?
  A
  Dere yataklarından kum alınması
  B
  Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
  C
  Zaruri olmayan durumlarda araç kullanılması
  D
  Araçlarda kullanılan, yenilen ve içilen maddelerin dışarı atılması
  Soru 36
   Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?
  A
  Yakıt tasarrufu sağlamak
  B
  Tekerleklere güç ve tork dağılımını sağlamak
  C
  Şafttan gelen torku artırarak akslara iletmek
  D
  Virajda dış tekerleğin iç tekerlekten fazla dönmesini sağlamak
  Soru 37
  Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?
  A
  İş
  B
  Egzoz
  C
  Emme
  D
  Sıkıştırma
  Soru 38
  Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  A
  Yağ ömrünün artmasına
  B
  Yakıt tüketiminin azalmasına
  C
  Bakım masrafının azalmasına
  D
  Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
  Soru 39
  Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?
  A
  Fan müşirinin
  B
  Termostatın
  C
  Fan sigortasının
  D
  Klima kompresörünün
  Soru 40
   Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?
  A
  Aracın daha fazla yakıt tüketmesine
  B
  Frenleme performansının artmasına
  C
  Lastik basıncının kendi kendine azalmasına
  D
  Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
  Soru 41
  • Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?
  A
  Frenin tutmadığını
  B
  Fren hidroliğinin azaldığını
  C
  El freninin çekili olduğunu
  D
  ABS sisteminin devre dışı kaldığını
  Soru 42
 • I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
 • II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
 • III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek
 • Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?
  A
  Yalnız I
  B
  I ve III.
  C
  II ve III.
  D
  I, II ve III.
  Soru 43
  • Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?
  A
  A
  B
  B
  C
  C
  D
  D
  Soru 44
  Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?
  A
  Debriyaj balatasının eskimesi
  B
  Lastik hava basıncının düşmesi
  C
  Depodaki yakıt seviyesinin azalması
  D
  Aracın uygun olmayan devirde kullanılması
  Soru 45
  Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
  A
  Trafik içinde hatalı davranış sergileyen sürücülerin uyarılmaması gerektiğini
  B
  Bir toplumdaki kişilerin birbirlerine karşı davranışlarıyla trafik ortamındaki davranışlarının farklı olduğunu
  C
  Öfkeli araç kullanmaya eğilimli olmak ile saldırgan sürücülük davranışlarının birbirleriyle ilişkili olmadığını
  D
  Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını
  Soru 46

  Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında sürücülerin en fazla ihtiyaç duyacakları değerlerdendir?

  A
  Öfke
  B
  Hoşgörü
  C
  İnatlaşma
  D
  Aşırı tepki
  Soru 47
   Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
  A
  Sabırsızlık
  B
  Saldırganlık
  C
  Tahammülsüzlük
  D
  Feragat ve fedakârlık
  Soru 48
  Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
  A
  öfke
  B
  empati
  C
  bencillik
  D
  sorumsuzluk
  Soru 49
   Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
  A
  Empati kurmaktan kaçınmak
  B
  Dinlemeyi etkin şekilde yapmamak
  C
  Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul et
  D
  Karşısındaki kişinin ne demek istediğini gözden geçirmek yerine akıl okumak
  Soru 50
  Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
  A
  Trafik kurallarına riayet edilmesi
  B
  En soldaki şeridin sürekli işgal edilmesi
  C
  Hız sınırlamalarının üstünde araç kulla- nılması
  D
  Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
  Sınavı tamamlamak için butona tıklayınız, yanlışlarınız gösterilecektir. Sonuçları al.
  50 tamamladınız.

  6 Yorum

  1. Anonim Anonim

   Bugün girdim sınava ama bu sorular çıkmadı

   • Anonim Anonim

    Hangileri çıktı peki bende burdan çalışıyorum

   • Çiğdem Çiğdem

    Hangileri çıktı peki bende burdan çalışıyorum

    • Göksel kırlangıç Göksel kırlangıç

     Tek de geçtim ben mantık aslında isterseniz yardımcı olurum instagramımı veriyim size gokselkrlangc siyah üstlü bir fotoğraf sarışın beyaz

  2. Anonim Anonim

   Ysnıltmaca bu soruların hiç biri çıkmadı bende burdan çalışmıştım ama yok malesef 😔

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir