Site icon Ehliyethane Ehliyet sınav soruları 2024

Ehliyet sınav soruları

Ehliyet Sınav Soruları Çözerek ehliyet sınavına Ehliyethane ile hazırlanın. Son 10 yılda çıkmış binlerce Soru Bankası Testler

Ehliyet Sınav Nedir ?

Ehliyet sınavı, bir kişinin motorlu araç kullanma yetkisi kazanabilmesi için gereken resmi bir değerlendirme sürecidir. Genellikle ülkelerin trafik kurallarını belirleyen kurumları veya trafik polisi tarafından düzenlenir. Ehliyet sınavı, adayların hem teorik bilgiye hem de uygulamalı sürüş becerilerine sahip olup olmadığını ölçmek amacıyla yapılır.

Ehliyet sınavı genellikle şu aşamalardan oluşur:

  1. Teorik Sınav: Adayların trafik kuralları, işaretler, ilk yardım bilgisi gibi konularda bilgi düzeylerini ölçmek için yapılan yazılı bir sınavdır. Genellikle çoktan seçmeli sorular içerir ve belirli bir başarı düzeyinin üzerinde puan almak gereklidir.
  2. Pratik Sınav (Direksiyon Sınavı): Adayların bir eğitmen eşliğinde motorlu bir aracı güvenli bir şekilde kullanabilme yeteneklerini gösterdikleri sınavdır. Sürücü adayı, sınavda belirlenen bir parkur veya gerçek trafik koşullarında belirli manevraları başarıyla yapmak zorundadır.

Ehliyet sınavı, her ülkede ve bazen eyalet veya bölgelere göre farklılık gösterebilir. Sınavın başarıyla geçilmesi durumunda adaylara sürücü belgesi veya ehliyet verilir. Ehliyet sınavı, trafik güvenliği ve sürücülerin yetkinliklerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşır ve sürücülerin trafik kurallarına uygun şekilde araç kullanmalarını teşvik etmeyi amaçlar.

ehliyet sınavı soruları havuzundan oluşan testlerden istediğiniz konuları seçerek ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz. Sınavda başarılı olabilmek için mutlaka her gün 

Ehliyet Sınavı Soru Dağılımları

Ehliyet sınav soruları, Genellikle 50 soru sorulmakta ve bu sorulan Soruların derslere göre dağılımı şu şekilde olmaktadır.

ehliyet sınavı soruları
ehliyet sınavı soruları

12 Soru İlk yardım Bilgisi sorularından;

Ehliyet sınavında ilk yardım konuları genellikle temel bilgi düzeyinde olup, sürücülerin olası kazalarda nasıl hareket etmeleri gerektiğini anlamalarını sağlamak amacıyla sorulur. İşte ehliyet sınavında karşılaşılabilecek ilk yardım sorularından bazıları:

1. Bir trafik kazası yerinde ne yapmalısınız?
– Kazazedelere ilk yardım müdahalesi yapmak (bilinç kontrolü, solunum kontrolü, kanama kontrolü vb.).
– 112 gibi acil yardım hattını aramak ve olayı bildirmek.
– Güvenliği sağlamak için gerekli tedbirleri almak (araçları işaretlemek, trafiği yönlendirmek gibi).

2. Kaza sonrası yaralıya nasıl müdahale edilir?
– Yaralının bilincini kontrol etmek.
– Solunum kontrolü yapmak ve varsa solunum yolunu açmak.
– Kanama varsa durdurmak için basınç uygulamak.
– Yaralının durumunu izleyip gerektiğinde desteklemek.

3. Yanık durumunda ilk yardım nasıl yapılır?
– Yanan bölgeyi soğuk su altında en az 10-20 dakika kadar yıkamak.
– Yanıklı bölgeyi temiz bir bezle örtmek veya steril olmayan bir malzemeyle korumak.
– Yaralının ateşini kontrol etmek ve varsa soğuk algınlığına karşı korumak.

4. Bir kişi bayıldığında ne yapılmalı?
– Kişiyi güvenli bir yere taşımak ve sırtüstü yatırmak.
– Bilinci açık olduğunda konuşmaya teşvik etmek ve rahat bir şekilde dinlenmesini sağlamak.
– Bilinci kapalıysa, hemen 112 gibi acil yardım hattını aramak ve durumu bildirmek.

5. Kırık veya çıkık durumunda ilk yardım nasıl yapılır?
– Yaralının hareket etmesini önlemek ve sakinleştirmek.
– Kırık veya çıkık olan uzvu sabitlemek için destekleyici bir malzeme kullanmak (örneğin, şerit veya battaniye).
– Yaralının rahat bir pozisyonda dinlenmesini sağlamak ve acil yardım ekiplerinin gelmesini beklemek.

Bu sorular, sürücülerin trafik kazaları veya acil durumlarla karşılaştıklarında nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair bilinçlenmelerini sağlar. Ehliyet sınavında bu tür soruların yanı sıra, genel ilk yardım prensipleri ve acil durum müdahaleleriyle ilgili temel bilgiler de test edilebilir.

23 Soru Trafik ve Çevre bilgisi Sorularında;

Ehliyet trafik bilgisi soruları genellikle trafik kuralları, işaretler, yol işaretlemeleri, öncelik kuralları, trafikteki davranışlar ve trafik güvenliği ile ilgili konuları içeren sorulardır. Bu soruların amacı, sürücü adaylarının trafikteki bilgi düzeylerini değerlendirmek ve güvenli sürüş pratiği için gerekli temel bilgileri öğrenmiş olup olmadıklarını belirlemektir.

Ehliyet trafik bilgisi soruları genellikle şu kategorilere ayrılır:

1. Trafik Kuralları ve İşaretler

Bu kategoride, trafik işaretleri (dur, hız sınırı, yasak işaretleri vb.), yol işaretlemeleri (şeritler, geçiş yolları, yol çizgileri vb.) ve genel trafik kuralları ile ilgili sorular yer alır. Örneğin:
– “Kırmızı ışıkta hangi hareketi yapmak yasaktır?”
– “Bu işareti hangi durumda görebilirsiniz? (Dur işareti gösterilir)”

2. Öncelik Kuralları

Trafikte öncelik kuralları, sıralama ve geçiş öncelikleri ile ilgili sorular içerir. Örneğin:
– “Dört yönlü kavşakta hangi araç önceliğe sahiptir?”
– “Yol verme kuralı hangi durumlarda geçerlidir?”

3. Trafikteki Davranışlar ve Güvenlik

Bu kategori, güvenli sürüş prensipleri, araç takip mesafesi, alkollü araç kullanma, emniyet kemeri kullanımı gibi konuları içerir. Örneğin:
– “Araç takip mesafesi neye göre ayarlanmalıdır?”
– “Sürücülerin trafikte hangi durumda emniyet kemeri takmaları zorunludur?”

4. Trafik İşaretlerinin Anlamları

Belirli trafik işaretlerinin anlamlarını ve hangi durumlarda kullanıldıklarını tanımlayan sorular. Örneğin:
– “Bu işaret hangi durumu göstermektedir? (Yavaşlamak işareti gösterilir)”
– “Bu işaret hangi durumu göstermektedir? (Dönüş yasağı işareti gösterilir)”

Ehliyet trafik bilgisi soruları, sürücü adaylarının trafikte doğru kararlar verebilme yeteneğini ve güvenli sürüş becerilerini test etmek için önemlidir. Her ülkenin ehliyet sınavı farklı olabilir ve belirli trafik kurallarına ve işaretlerine özel dikkat edebilir. Bu nedenle, sınav öncesinde yerel trafik kuralları ve işaretlerini iyi anlamak önemlidir.

9 Soru Motor ve Araç tekniği Bilgisi sorularından

6 Adet Soru ise Trafik adabı sorularından oluşmaktadır.

Sürücü Adaylarının yapılan ehliyet sınavından Geçebilmeleri için gerekli olan doğru cevap sayısı 50 soru üzerinden 35 dir. Sürücü adayları 35 soruya doğru olarak cevaplamalıdır. Her soru 2 Puan sayıldığından en az 70 Tam puan alması gerekmektedir. Sınav süresi başladığı andan itibaren 50 dakikadan oluşmaktadır sınav esnasında sınav alanını terk etmek dışarı çıkmak lavabo vb. gibi ihtiyaçlar için izin istemek yasaktır.  Eski müfredat ta Merkezi sınav sistemi ile belirli günlerde Meb tarafından belirlenen okullarda sınav yapılırken artık yeni müfredata göre Elektronik sınav sistemine geçilmiştir. Sınava girecek adaylar sınava gireceği illerde yer alana sınav merkeze olarak belirlenmiş noktalarda elektronik sınav salonları oluşturulmuş ve kursiyerler adayların bu noktalarda sınava girmesi sağlanmıştır.

 

Exit mobile version