İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ehliyethane Ehliyet sınav 13

ehliyethane
/50

Ehliyethane Deneme Sınavı

Zaman Bitti


Ehliyet Sınav Soruları

Tüm sorular 50

Ehliyet Deneme sınavı

1 / 50

Aracını kaldırıma park etmiş bir sürücü, diğer yol kullanıcılarının kaldırımı kullanmasına engel olduğu gibi kaldırımı kullanamayan yayaların araç yoluna çıkmalarına neden olmaktadır. Oysaki – – – – düzeyi yüksek bir sürücü, kendini yaya olan yol kullanıcısının yerine koyar ve aracını kaldırıma park etmez.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

2 / 50

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?

3 / 50

Aşağıdakilerden hangisi araçlar için durmaya örnektir?

4 / 50

Çocuk trafik eğitim parklarının yapılma, açılma, eğitim, denetim ve çalışma esasları aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

5 / 50

2918 sayılı trafik kanununa göre ilk defa sürücü belgesi alanlar ile herhangi bir sebeple sürücü belgesi iptal edilmiş olup da yeniden sürücü belgesi alanlar, belgenin alındığı tarihten itibaren kaç yıl süreyle aday sürücü olarak kabul edilir

 • 6 / 50

 • •Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
 • •Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
 • •Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması
 • Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?
 • 7 / 50

 • Rentek manevrası;
 • I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
 • II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.
 • Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
 • 8 / 50

  Şekildeki trafik işareti hangisine yaklaşıldığını bildirir?

  okul geçiti trafik işareti

  9 / 50

  Motorun soğutma sisteminde kullanılan donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

  10 / 50

 • Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?
 • 11 / 50

  Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

  12 / 50

  Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

  13 / 50

  Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?

  14 / 50

  Karayollarıyla ilgili aşağıdaki tanımlardan hangisi doğrudur?

  15 / 50

  Bir kavşak yakınında kara yolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan, kavşak alanı dışında kalan ve bir yönlü trafiğe ayrılmış olan kara yolu kısmına ne ad verilir?

  16 / 50

  Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

  17 / 50

  Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

  18 / 50

  Bir travma sonucu deri ya da mukoza nın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

  19 / 50

  Kaza yapan aracın ön ve arkasına, diğer araç sürücülerini yavaşlatmak ve olası bir kaza tehlikesini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yerleştirilmelidir?

  20 / 50

  Haritaların sol kenar çizgisi hangi ana yönü gösterir?

  21 / 50

  Taşıt yolu üzerine çizilen aşağıdaki yatay işaretlemelerden hangisi, şeridin sadece ileri yönde seyir için olduğunu bildirir?

  22 / 50

  Aksine bir işaret yoksa dönüş yaparak doğrultu değiştirecek olan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

  23 / 50

  Trafik görevlisinin hangi hareketi zorunlu olarak durmayı gerektirir?

  24 / 50

  Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?

  25 / 50

  Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

  26 / 50

 • Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir?
 • tran tranvay işareti

  27 / 50

  Resimdeki trafik işaretlerinden hangisi bir yasaklama veya sınırlama belirtir?

  28 / 50

  Trafik görevlisinin hangi hareketi kırmızı ışıkta trafiği çekme işareti talimatıdır?

  29 / 50

  Kara yollarında araç kullanan bir sürücünün, aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

  30 / 50

  Şekildeki trafik görevlisinin işaretine göre 2 numaralı aracın sürücüsü ne yapmalıdır?

  31 / 50

 • Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?
 • 32 / 50

 • • Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak
 • • Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek
 • •Yukarıda verilenler, trafik kazalarında rol oynayan faktörlerin hangisinin içinde değerlendiril ir?
 • 33 / 50

  Aracın Göstergelerine Nezaman bakılmalıdır?

  34 / 50

  Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

  35 / 50

  Aşağıdakilerden hangisi Karayolları Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri değildir?

 • 36 / 50

  Kamyon, kamyonet ve römorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

  37 / 50

 • Frene basıldığı andan itibaren, aracın dur-masına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.
 • Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?
 • 38 / 50

  Şekildeki trafik görevlisinin duruş pozisyonuna göre, hangisi doğrudur?

  39 / 50

  Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

  40 / 50

  Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?

  41 / 50

  Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

  42 / 50

 • Şekle göre hangi numaralı araçların, bulundukları şeridi sürekli olarak işgal etmeleri yasaktır?
 • 43 / 50

  Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

  44 / 50

  Dönel kavşaklardaki geriye dönüşlerde aşağıdakilerden hangisinin yapılması yasaktır?

  45 / 50

  Görevi motora ilk hareketi vermek olan parça aşağıdakilerden hangisidir?

  46 / 50

  Geceleyin öndeki aracı yakından takip ederken hangi ışıkları yakmak zorunludur?

  47 / 50

  Suçun işlendiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde yasal sınırların üze rinde3.ncü kez alkol almış olarak araç kullandığı tespit edilenlerin ehliyetleri ne kadar süreyle geri alınır?

  48 / 50

  Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi

 • hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
 • 49 / 50

  I. Aracın yük ve teknik özelliğine

 • II.Görüş, yol, hava ve trafik durumuna
 • III.Aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına
 • Sürücüler, araçlarının hızını yukarıdakilerden hangilerine göre ayarlamak zorundadır?
 • 50 / 50

  Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

  Skorunuz

  0%

  2 Yorum

  1. Anonim Anonim

   49. sorunun III. secenegini anlamak, cümle yapisindan dolayi bayagi zor. Devrik bir cümle gibi duruyor. Ilginize…

  Bir yanıt yazın

  E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir