İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

İlkyardım Ders Notları

 

ehliyet sınavında sorulan İlkyardım Ders Notları aşağıdaki gibidir..

Aşağıdakilerden hangisi, yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır? 

Cevap : Kendinin ve yaralının güvenliğinden emin olmalıdır
…………………………………………………………………………………………………

Kırığı oluşturan kuvvet sadece kemiği kırmayıp, beraberinde kemiğin etrafındaki damarları, sinirleri, tendonları, kasları, deri ve komşu organları da yaralayabilir. Buna göre kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulaması olur? 

Cevap : Kırık bölgenin hareketsiz hale getirilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Omurga zedelenmesi olan kazazedeyi oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? 

Cevap : Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek
…………………………………………………………………………………………………

Burun kanaması olan bir kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? 

Cevap : Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
…………………………………………………………………………………………………

  Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur?


Cevap : C
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerin hangisinde kanama olduğunda, kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır? 

Cevap : Bacak
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarına ait bir özelliktir? 

Cevap : Açık kırmızı renkteki kanın, kalp atımı ile eş zamanlı fışkırır tarzda akması
…………………………………………………………………………………………………

Bayılan kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? 

Cevap : Soğuk içecekler içirilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Kalbin yeniden çalışması için yapılan girişime ne ad verilir? 

Cevap : Kalp masajı
…………………………………………………………………………………………………

Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boğazına götürdüğünü gözlemlediniz. Bu belirtiler kazazedede hangi tür tıkanma olduğunu gösterir? 

Cevap : Tam tıkanma
…………………………………………………………………………………………………

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır. Buna göre, kazazedenin hangi durumu yaşam bulguları içinde yer almaz

?
Cevap : Diş eti kanaması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur? 

Cevap : Kafatası trafik
…………………………………………………………………………………………………

  I- Önce kendi can güvenliğini sağlaması
  II- Sakin, kendine güvenli ve pratik olması
  III- İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması

Verilenlerden hangileri bir ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir? 

Cevap : I, II ve IIItrafik
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, yaralı taşımalarında ilk yardımcının uyması gereken kurallardandır?

Cevap : Yön değiştirirken ani dönme ve bükülmelerden kaçınması
…………………………………………………………………………………………………

Koma durumundaki kazazedeye verilecek en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yarı yüzüstü yan yatış
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerin hangisinde kırık olduğunda atelle tespit uygulaması yapılır?

Cevap : Ön kol kemiği
…………………………………………………………………………………………………

  I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir.
  II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır.
  III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır.

Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir?

Cevap : Rastgele hareket ettirilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır?

Cevap : Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir?

Cevap : Atardamar kanamaları
…………………………………………………………………………………………………

Hangi durumdaki kazazede kesinlikle sedye ile taşınmalıdır?

Cevap : Omurgasında kırık olan
…………………………………………………………………………………………………

Bebeklerde uygulanan dış kalp masajında göğüs kemiğine dakikada kaç kez bası yapılmalıdır?

Cevap : 100
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC’si içinde yer almaz?

Cevap : Kırıkların tespit edilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir?

Cevap : İlaçla tedavi etmek
…………………………………………………………………………………………………

Koma hâlindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Cevap : Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi burkulan bölgenin şişmesini önlemek amacıyla yapılır?

Cevap : Burkulan bölgenin kalp seviyesinden yüksekte tutulması
…………………………………………………………………………………………………

Boyun kırıklarında, yanlış taşıma ve gereksiz hareketler yapılması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Omurilik zedelenmesine
…………………………………………………………………………………………………

  I- Yara içi kurcalanır.
  II- Saplanan yabancı cisim çıkarılmaz.
  III- Yaranın üzeri kapatılarak tıbbi yardım istenir.

Yukarıdakilerden hangileri, ciddi yaralanmalarda yapılması gereken doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Cevap : II ve III 
…………………………………………………………………………………………………

Kalp-damar sisteminin yaşamsal organlara yeterli miktarda kan taşıyamaması sonucu birden ortaya çıkan ve tansiyon düşüklüğü ile seyreden dolaşım yetmezliği durumuaşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Şok 
…………………………………………………………………………………………………

Yaralanmaya bağlı meydana gelen dış kanamada ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması sakıncalıdır?

Cevap : Yara bölgesine sıcak uygulama yapılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedenin solunum yollarının tıkanması durumunda ortaya çıkar?

Cevap : Oksijenin akciğerlere ulaşamaması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki organlardan hangisi göğüs boşluğunda bulunur?

Cevap : Akciğerler 
…………………………………………………………………………………………………

  Kalp atımları alınamayan yetişkin bir insana, şekildeki gibi pozisyon verilerek yapılan dış kalp masajında, göğüs kemiğine uygulanan baskı ne kadar çökme sağlamalıdır?


Cevap : 5 cm 
…………………………………………………………………………………………………

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “B” neyi ifade etmektedir?

Cevap : Solunumun değerlendirilmesini
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi hayat kurtarma zinciri içinde yer almaz?

Cevap : Kazaya karışan araçların hasar durumlarının tespit edilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Kazazedeyi araçtan çıkarırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? 

Cevap : Baş-boyun-gövde hizasının bozulmamasına
…………………………………………………………………………………………………

Duyu organlarının hiçbir uyarana tepki veremeyecek şekilde fonksiyonlarını yitirmesiyle beliren uzun süreli bilinç kaybı hâli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Koma 
…………………………………………………………………………………………………

Kırık ve çıkık bölgesine ilk yardım olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yapılır?

Cevap : Hareketsiz kalması sağlanır
…………………………………………………………………………………………………

Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki yaralanma durumlarının hangisinde görülür?

Cevap : Şiddetli baş yaralanması
…………………………………………………………………………………………………

Şok pozisyonunda kazazedenin ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir?

Cevap : Beyne yeterince kan gitmesini sağlamak
…………………………………………………………………………………………………

Omuz veya koldaki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç uygulanır?

Cevap : Köprücük kemiğinin iç kısmına
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanır?

Cevap : Kalp masajı
…………………………………………………………………………………………………

  I. Sırtüstü yatırılıp başın geriye alınması
  II. Sümkürtülerek burun içinin temizlenmesi
  III. Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması

Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması yanlıştır?

Cevap : I ve II
…………………………………………………………………………………………………

Şekildeki Baş-Çene pozisyonunun aşağıdaki durumların hangisinde verilmesi sakıncalıdır?


Cevap : Boyun omurlarında hasar olanlarda
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir?

Cevap : Deri renginin gözlenmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur?

Cevap : Mide 
…………………………………………………………………………………………………

İlk yardımcı, kazazedenin sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak için aşağıdaki telefon numaralarından hangisini arar?

Cevap : 112 
…………………………………………………………………………………………………

Yaralı taşımada sedye kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Sedye kullanımı her zaman tercih edilmelidir
…………………………………………………………………………………………………

Bayılma durumunda aşağıdaki sistemlerden hangisinin faaliyeti durur?

Cevap : Hareket sistemi 
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır?

Cevap : Burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir?

Cevap : Omurga yaralanmalarında
…………………………………………………………………………………………………

Derin yaralanmaya sebep olan batıcı cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Cevap : Cisim çıkarılmadan tespiti yapılır ve yaralı hastaneye sevk edilir
…………………………………………………………………………………………………

  Kazazede düz olarak sırtüstü yatırılır.
  Baş yana çevrilir ve çene göğüsten uzaklaştırılarak soluk yolu açılır.
  Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.

İşlem basamakları verilen bu uygulamalarla ilgili olarak, öncelikle aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır?

Cevap : Şokun engellenmesi
…………………………………………………………………………………………………

Bacakta turnike uygulama bölgesi neresidir?

Cevap : Diz ile kalça arası
…………………………………………………………………………………………………

Hangi durumdaki yetişkin bir kazazedeye, göğüs kemiği 5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır?

Cevap : Kalbi duran
…………………………………………………………………………………………………

Kalp durmasına kısa süre içerisinde müdahale edilmezse dokuların oksijenlenmesi bozulur.Bu durum, öncelikle aşağıdaki organlardan hangisinde hasar oluşturur?

Cevap : Beyin
…………………………………………………………………………………………………

Olay yerinde olası tehlikelerin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi, ilk yardımın temel uygulamalarının hangisi içinde değerlendirilir?

Cevap : Koruma 
…………………………………………………………………………………………………

Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası ya da ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, “Bak-DinleHisset” yönteminin hangi aşamasını oluşturur?

Cevap : Bak
…………………………………………………………………………………………………

Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır?

Cevap : Sinir sisteminin
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Cevap : Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
…………………………………………………………………………………………………

Zorlama, çarpma, düşme veya çeşitli darbeler sonucu oluşan, eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına sebep olan duruma ne ad verilir?

Cevap : Çıkık
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir?

Cevap : Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç
…………………………………………………………………………………………………

Şok pozisyonunda, kazazedenin bacakları kaç cm kadar yukarı kaldırılır?

Cevap : 30 
…………………………………………………………………………………………………

İç kanaması olduğu düşünülen bir kazazedeye, ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

Cevap : Ağzından bol sıvı verilmesi
…………………………………………………………………………………………………

  I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılması
  II. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesi
  III. Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2’si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanması

Yukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır?

Cevap : I ve II
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel uygulamalarından biri değildir?

Cevap : Tedavi etme
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, kısmi tıkanıklık yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Cevap : Öksürmesi engellenir
…………………………………………………………………………………………………

İlk yardımın ABC’si olarak kabul edilen uygulamalardan “C” dolaşımın değerlendirilmesini ifade etmektedir.Aşağıdakilerden hangisi, dolaşımın değerlendirilmesi aşamasında ilk yardımcının yaptığı uygulamalardandır?

Cevap : Kazazedenin şah damarından 5 saniye süreyle nabız alınması
…………………………………………………………………………………………………

Çok sayıda yaralının olduğu kazalarda, kazazedelerin durumu değerlendirilir ve öncelikli müdahale edilecekler belirlenir. Buna göre en son müdahale edilmesi gereken kazazede aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Ayak bileğinde çıkık olan
…………………………………………………………………………………………………

İlk Yardım ile Acil Tedavi arasındaki farklarla ilgili olarak tabloda verilen bilgiler için ne söylenebilir?


Cevap : I yanlış, II doğru
…………………………………………………………………………………………………

Trafik kazası geçiren kişiler;

  I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
  II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerine ve topluma olumlu yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : I doğru, II yanlış
…………………………………………………………………………………………………

Resimde uygulaması gösterilen ve kazazedenin omuriliğine zarar verilmeden araçtan çıkarılmasında kullanılan tekniğe ne ad verilir?


Cevap : Rentek manevrası
…………………………………………………………………………………………………

  I. Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılmasıdır.
  II. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasıdır.
  III. Darbe sonucu kemiğin anatomik bütünlüğünün bozulmasıdır.

Bulmaca her kutuya bir harf gelecek şekilde tamamlandığında,III numaralı alana aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?


Cevap : Kırık 
…………………………………………………………………………………………………

Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Omuriliğin baskı altında olması ya da zedelenmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir?

Cevap : Yara üzerinin pamukla kapatılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır?

Cevap : Burnundan ve kulağından kanama olanlarda
…………………………………………………………………………………………………

  I. İp, tel gibi kesici malzemelerin kullanılması
  II. Uygulamanın yapıldığı saatin bir kâğıda yazılıp kazazedenin üzerine asılması
  III. Uzvun koptuğu bölgeye en yakın ve deri bütünlüğü bozulmamış olan yere uygulanması

Verilenlerden hangileri turnike uygulamasında dikkat edilecek hususlardandır?

Cevap : II ve III 
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi kılcal damar kanamasının özelliğidir?

Cevap : Sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması
…………………………………………………………………………………………………

Kalp masajı uygulaması, aşağıdaki durumların hangisinde sonlandırılır?

Cevap : Kalp çalıştığında
…………………………………………………………………………………………………

“Ağızdan ağıza” suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması
…………………………………………………………………………………………………

“Kazazedenin genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazedeleri bu teknikle taşımalıdır.”Yukarıdaki açıklama, acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

Cevap : Sürükleme yöntemi
…………………………………………………………………………………………………

  Kısa süreli, yüzeysel ve geçicidir.
  Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşur.

Yukarıda özellikleri verilen bilinç kaybı hâli hangisidir?

Cevap : Bayılma 
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi burkulmanın tanımıdır?

Cevap : Eklem yüzeylerinin anlık olarak ayrılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Cevap : Organlar dışarı çıkmış ise içeri sokulmayıp, üzerinin temiz ve nemli bir bez ile örtülmesi
…………………………………………………………………………………………………

  I. Spor ve iş kazaları
  II. Yüksek bir yerden düşme
  III. Otomobil ya da motosiklet kazaları

Verilenlerden hangileri, kafatası ve omurga yaralanmalarının nedenlerindendir?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, kazazedeye şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır?

Cevap : Bacaklarının altına çarşaf, battaniye, yastık, kıvrılmış giysi vb destek konulması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, dış kanamalarda yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Kanama durmazsa ikinci bir bez koyarak basıncın arttırılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, tam tıkanıklık yaşayan ve karından baskı uygulanamayan çok küçük bebeklerde, hava yolunun açılması için yapılması gereken uygulamalardan biri değildir?

Cevap : Bebeğin başının gergin ve gövdesinden yukarıda olacak şekilde tutulması
…………………………………………………………………………………………………

Çocuklarda yapılan temel yaşam desteği uygulamasında, göğüs kemiği kaç cm aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanır?

Cevap : 5 
…………………………………………………………………………………………………

İlk yardımcı, başını kazazedenin göğsüne bakacak şekilde yan çevirerek yüzünü kazazedenin ağzına yaklaştırır, – – – – ile solunum yapıp yapmadığını 10 saniye süreyle değerlendirir.Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : bak-dinle-hisset yöntemi
…………………………………………………………………………………………………

Akciğerler vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır?

Cevap : Solunum sisteminde
…………………………………………………………………………………………………

Hayatın kurtarılması amacıyla olay yerindeki kazazedeye, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç gereçlerle ilaçsız uygulamaları yapan eğitim almış kişiye ne ad verilir?

Cevap : İlk yardımcı
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur?

Cevap : Koma
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılan ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Çıkığın alt bölgesindeki deri rengi, ısı ve nabzın kontrol edilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


Cevap : Delici göğüs yaralanması
…………………………………………………………………………………………………

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Göğüs kemiğine bası uygulama ve kaldırmanın ritmik olarak yapılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir?

Cevap : Cildin soğuk ve nemli olması
…………………………………………………………………………………………………

  Atardamar kanamalarında, kısa zamanda çok kan kaybetmemek için kanayan yer üzerine veya kanayan yere yakın bir üst atardamar bölgesine basınç uygulanır. Buna göre,

I. Boyun

  II. Koltuk altı
  III. Köprücük kemiği üzeri

verilenlerden hangileri vücutta bu amaç için belirlenmiş basınç uygulama noktalarındandır?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………

  Geçici hafıza kaybı
  Burundan kan gelmesi
  Göz bebeklerinde büyüklük farkı

Yukarıdaki belirtiler, hangi bölge yaralanmalarında daha çok görülür?

Cevap : Baş 
…………………………………………………………………………………………………

Kazazedenin durumu değerlendirilirken yaşam bulgularının var veya yok olması yapılacak müdahaleler için önem taşımaktadır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kazazedenin yaşam bulguları içerisinde yer alır?

Cevap : Vücut ısısı
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, 112’nin aranması sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

Cevap : Kesin yer ve adres bilgilerini vermekten kaçınılması
…………………………………………………………………………………………………

Trafik kazalarında ölümlerin % 80’i kafatası ve omurga yaralanmalarından olmaktadır. Bu yaralanmalarda bilinçli ilk yardım, sakatlıkları önler ve hayatı kurtarır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kafatası ve omurga yaralanmalarında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Baş-boyun-gövde ekseninin korunması
…………………………………………………………………………………………………

Bayılan bir kazazedenin kusması varsa hangi pozisyonda tutulmalıdır?

Cevap : Yan yatış
…………………………………………………………………………………………………

Taş, yumruk ya da sopa gibi etkenlerin şiddetli olarak çarpması ile oluşan yaralara ne ad verilir?

Cevap : Ezikli yaralar
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, şok durumundaki kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Hava yolu açıklığının sağlanması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, bebeklere yapılan suni solunum uygulamasında dikkat edilecek kurallardandır?

Cevap : Solunum yoksa ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilip ağız dolusu nefes verilmesi
…………………………………………………………………………………………………

  I. Bir el kazazedenin alnına, diğer elin 2 parmağı çene kemiğinin üzerine konulur.
  II. Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.
  III. İşlemler sırasında sert hareketler tercih edilir.

Yukarıdakilerden hangileri, Baş geri-Çene yukarı pozisyonunun uygulama basamaklarındandır?

Cevap : I ve II
…………………………………………………………………………………………………

Resimde görülen ilk yardım uygulaması,aşağıdaki durumların hangisinde tercih edilmez?


Cevap : Baskı noktalarına baskı uygulamak yeterliyse
…………………………………………………………………………………………………

  Yaralanmanın ciddiyetinin değerlendirilmesi
  İlk yardım önceliklerinin belirlenmesi
  Yapılacak ilk yardım yönteminin belirlenmesi
  Güvenli bir müdahale sağlanması

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?

Cevap : Yaralıyı değerlendirmenin
…………………………………………………………………………………………………

“Vücut dokularının oksijen, besin, hormon,bağışıklık ve benzeri elemanlarını taşıyarak yeniden geriye toplayan sistemdir.” Yukarıdaki açıklama, vücudu oluşturan sistemlerden hangisine aittir?

Cevap : Dolaşım sistemi
…………………………………………………………………………………………………

  I. Bir ilk yardımcı tarafından uygulanır.
  II. Yürüyemeyen ya da bilinci kapalı olan kişiler için kullanılır.

Yaralı taşımada kullanılan itfaiyeci yöntemi ile ilgili verilenler için, aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Her ikisi de doğru
…………………………………………………………………………………………………

Beyindeki hücrelerin kontrol edilemeyen, ani, aşırı ve anormal deşarjlarına bağlı olarak ortaya çıkan durumdur.Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sara krizi
…………………………………………………………………………………………………

Bilinci kapalı ve solunumu olan bir kazazedeye, herhangi bir yaralanması yoksa aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelid

ir?
Cevap : Koma pozisyonu
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Kazazedenin bilinci yerindeyse sırtüstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak yatırılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedede görülebilecek belirtilerden biri değildir?

Cevap : Kan basıncında yükselme
…………………………………………………………………………………………………

Bacaktaki kanamalarda şekilde gösterilen hangi bölgeye basınç uygulanmalıdır?


Cevap : Kasık
…………………………………………………………………………………………………

  I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru bastırılır.
  II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi kavranır.
  III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur.

Bilinci açık ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır?

Cevap : II – III – I
…………………………………………………………………………………………………

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulamasının 1 turunda yapılan kalp masajı ve suni solunum sayıları hangisinde doğru olarak verilmiştir?Kalp masajı Suni solunum


Cevap : 30       –       2
…………………………………………………………………………………………………

Solunum durmasında dudaklar, parmak uçları ve burun ucunda görülen morarmaların sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Oksijensizlik
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, vücuda gerekli olan gaz alışverişi görevini yaparak hücre ve dokuların oksijenlenmesini sağlayan organlardandır?

Cevap : Akciğer
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, ilk yardım uygulamalarında ilk yardımcının kendisi ve kazazede için alması gereken önlemlerden biri değildir?

Cevap : Kendisinden önce kazazedenin emniyetini sağlaması
…………………………………………………………………………………………………

  Rentek manevrası;
  I. Solunum durması, yangın tehlikesi ve patlama gibi tehlikeli durumlarda,
  II. Kazazedenin omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Her ikisi de doğru
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, yüksek ateş nedeniyle oluşan havalede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Oda sıcaklığında bir küvete sokulması
…………………………………………………………………………………………………

Resimde görülen pozisyon, aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır?


Cevap : Koma
…………………………………………………………………………………………………

Dokular üzerinde çekme etkisi ile meydana gelen yaralara ne ad verilir?

Cevap : Parçalı yaralar 
…………………………………………………………………………………………………

Kırığı olan ya da kırık şüphesi bulunan kazazedeye, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Cevap : Sorunlu bölgenin hareketsizleştirilmesinin sağlanması
…………………………………………………………………………………………………

Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Doğal deliklerden olan kanamalar; kulak, burun, ağız, anüs ve üreme organları kanamalarıdır
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, solunum yolu tıkanıklığı olan bir kazazedenin tam tıkanma yaşadığını gösteren belirtilerden biri değildir?

Cevap : Konuşabilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Yetişkinlerde uygulanan temel yaşam desteğiyle ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Suni solunum yapmak için ilk yardımcının, kazazedenin ağzını kendi ağzının içine alacak şekilde yerleştirmesi
…………………………………………………………………………………………………

Trafik kazası sonrası olay yerinin değerlendirmesini yapan bir ilk yardımcı;

  I. Olay yerini yeterince görünebilir biçimde işaretliyor,
  II. Kıvılcım oluşturabilecek ışıklandırma veya çağrı araçlarının kullanılmasına izin vermiyor,
  III. Birinci değerlendirme sonucu tüm uyaranlarakarşı tepkisiz olduğu belirlenen kazazedeye şekerli içecekler veriyor.

Bu ilk yardımcı, yukarıdaki uygulamaların hangilerinde hatalı davranmıştır?

Cevap : Yalnız III 
…………………………………………………………………………………………………

Sağlıklı yetişkin bir kişinin dakikadaki solunum sayısı kaçtır?

Cevap : 12 – 20
…………………………………………………………………………………………………

Olay ya da kaza, mümkün olduğu kadar hızlı bir şekilde telefon veya diğer kişiler aracılığıyla gerekli yardım kuruluşlarına haber verilmelidir. Türkiye’de ilk yardım gerektiren her durumda, telefon iletişimleri 112 acil telefon numarası üzerinden gerçekleştirilir.Verilen bilgi, ilk yardımın temel uygulamalarından hangisiyle ilgilidir?

Cevap : Bildirme 
…………………………………………………………………………………………………

Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?

Cevap : Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarını kullanması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Yarı oturur pozisyon verilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi çıkığı olan kazazedeye yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Çıkan eklemin bulunduğu şekilde tespit edilmesi
…………………………………………………………………………………………………

İlk yardımcı olarak bulunduğunuz güvenli olmayan olay yerinde; kazazedelerden biri başında, boynunda ve sırtında ağrı olduğunu, bacaklarını hareket ettiremediğini söylüyor, ayrıca kazazedenin burnundan ve kulağından kan geliyorsa bu kazazedeyi daha güvenli bir ortama nasıl taşırsınız?

Cevap : Baş-boyun-gövde ekseni bozulmadan düz pozisyonda sürükleyerek
…………………………………………………………………………………………………

  I. Aşırı sıvı kaybı
  II. Kalp ritim bozuklukları
  III. Başa şiddetli darbe alınması

Yukarıdaki durumların hangilerinde şok tablosu görülebilir?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamalarına ait bir özelliktir?

Cevap : Koyu kırmızı renkteki kanın sürekli akması
…………………………………………………………………………………………………

Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan bir kazazedenin;konuşamadığını, nefes alamadığını, renginin morardığını ve acı çekerek ellerini boynuna götürdüğünü gözlemlediniz.Bu durumda aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisinin yapılması uygun olur?

Cevap : Heimlich manevrası
…………………………………………………………………………………………………

Bebeklerde yapay solunumun uygulanmasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap : Bebeğin solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilir
…………………………………………………………………………………………………

Kalbi durmuş olan bir kazazedede aşağdaki belirtilerden hangisi gözlenir?

Cevap : Göz bebeklerinin genişlemesi
…………………………………………………………………………………………………

Böbrekler, insan vücudundaki hangi sistemi oluşturan organlardandır?

Cevap : Boşaltım sistemi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıda soru işareti (?) ile gösterilen ve hayat kurtarma zincirinin 2. halkası olan uygulama hangisidir?


Cevap : Temel yaşam desteği
…………………………………………………………………………………………………

  I. Öz eleştiri yapabilmek
  II. Risk almaya meyilli olmak
  III. Trafikte diğer araç sürücülerini taciz etmek
  IV. Hata yapan sürücüleri uygun bir dille uyarmak

Yukarıdakilerden hangileri güvenli sürüşü olumsuz yönde etkileyen kişilik özelliklerindendir?

Cevap : II ve III
…………………………………………………………………………………………………

Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazedede aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür?

Cevap : Yüzeysel solunum
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi sara krizi yaşayan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Krizin kendiliğinden geçmesinin beklenmesi
…………………………………………………………………………………………………

Resimde görülen uygulama hangi kırıkların tespiti için yapılır?


Cevap : Ön kol kemiği kırığı
…………………………………………………………………………………………………

  I. Yaşam bulguları ve yaranın durumunun değerlendirilmesi
  II. Sıvı ve enerji kaybını önlemek için ağızdan yiyecek, içecek verilmesi
  III. Göğüste saplanmış bir cisim varsa çıkartılmadan cismin etrafının temiz bezlerle desteklenerek sabitlenmesi

Verilenlerden hangileri delici göğüs yaralanmalarında yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : I ve III
…………………………………………………………………………………………………

Burun kanaması olan kazazedeye hangi pozisyonu vermek gerekir?

Cevap : Başı hafifçe öne doğru eğerek oturuş
…………………………………………………………………………………………………

Baş ve yüzdeki ağır kanamalarda, aşağıdaki bası noktalarından hangisine basınç uygulanır?

Cevap :  Şah damarı
…………………………………………………………………………………………………

Öksüren, nefes alabilen ve tıkandığını ifade edebilen bir kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır?

Cevap :  Kazazedeye dokunulmadan öksürmeye teşvik edilir
…………………………………………………………………………………………………

Çocuklarda temel yaşam desteği uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Solunum yapıp yapmadığı Heimlich manevrası ile kontrol edilir
…………………………………………………………………………………………………

Boyun travması olmayan bilinci kapalı bir kazazedenin hava yolu açıklığını sağlamak için aşağıdaki uygulamaları yapan ilk yardımcının, hangi seçenekteki davranışı hatalıdır?

Cevap :  Yabancı cismi görmeden kazazedenin ağız içine kör dalış yapması
…………………………………………………………………………………………………

Kanın vücuttaki görevleriyle ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

Cevap :  Vücudun hastalık etkeni olan mikroorganizmalara karşı savunmasını zayıflatır
…………………………………………………………………………………………………

Ülkemizde ilk yardım gerektiren her durumda, 112 Acil Yardım Servisinin aranması ve gerekli bilgilerin doğru olarak verilmesi bir insanlık görevidir.Buna göre 112 Acil Yardım Servisinin aranması sırasında dikkat edilecek hususlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Sakin olmak ya da sakin olan bir kişinin aramasını sağlamak
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ayak bileklerinden sürükleme yönteminde yapılmaması gereken uygulamalardandır?

Cevap : Kazazedenin ellerinin yanda serbest bırakılması
…………………………………………………………………………………………………

  I. Sıkan giysiler gevşetilir.
  II. Sırtüstü yatırılarak ayakları 45 cm kaldırılır.
  III. Kusma varsa mide içeriğini yutması için yarı oturur pozisyonda tutulur.
  IV. Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması sağlanır.

Yukarıdakilerden hangileri bayılmış olan bir kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : I ve IV
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi kalp spazmında görülen ağrının özelliklerindendir?

Cevap : Genellikle göğüs ortasında başlaması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi burkulma belirtilerinden biri değildir?

Cevap : Hareket ile azalan ağrı
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Yarada kanama varsa durdurulması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, çok sayıda yaralının bulunduğu olay yerinde uzuv kopması olan bir kazazedeye turnike uygulayan ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Cevap : Kazazedenin alnına “turnike” ya da “T”harfi yazması
…………………………………………………………………………………………………

Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : Ellerin parmakları göğüs kafesiyle temas ettirilmeden, dirsekler bükülmeden ve göğüs kemiği üzerine vücuda dik olacak şekilde tutulması
…………………………………………………………………………………………………

Baş ve omurga yaralanması olmayan,bilinci kapalı kazazedenin hava yolunu açmak için kazazedeye aşağıdaki baş pozisyonlarından hangisi verilir?


Cevap :  C
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerinden biri değildir?

Cevap : Göz bebeklerinin küçülmesi
…………………………………………………………………………………………………

  Kazazedenin dolaşımı değerlendirilirken;
  I. Bebeklerde kol atardamarından,
  II. Çocuk ve yetişkinlerde şah damarından nabız alınır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : Her ikisi de doğru
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi organların çalışmasını, bilinç, algılama, anlama, hareketlerin birbiri ile uyum ve denge içinde olmasını sağlayan vb. işlevleri kontrol eden sistemi oluşturan yapılardandır?

Cevap : Omurilik
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Cevap : Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesini sağlamak
…………………………………………………………………………………………………

  İlk yardımcı sol kolu ile omzundan tutarak kazazedeyi oturur duruma getirir.
  Çömelerek sağ kolunu kazazedenin ba caklarının arasından geçirir.
  Kazazedenin vücudunu sağ omzuna alır.
  Sol el ile kazazedenin sağ elini tutar, ağır lığı dizlerine vererek kalkar.
  Kazazedenin önde boşta kalan bileğini kavrayarak kazazedeyi hızla olay yerin den uzaklaştırır.

Yukarıda uygulama basamakları verilen acil taşıma tekniği hangisidir?

Cevap : İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ateşli havalede yapılan hatalı ilk yardım uygulamaların dandır?

Cevap : Karın ve göğüs bölgesi üzerine direkt olarak buz konulması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

Cevap : Yara varsa üzerinin temiz bir bezle kapatılması
…………………………………………………………………………………………………

  I. Deri bütünlüğü bozulmuştur.
  II. Kanama ve enfeksiyon tehlikesi yoktur.

Açık kırık ile ilgili olarak verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : I doğru, II yanlış
…………………………………………………………………………………………………

Bilinci açık, kulağından kan gelen, göz çevresinde ve kulak arkasında morlukları olan kazazedeye, olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Cevap : Hareket etmemesi sağlanmalı
…………………………………………………………………………………………………

Bir travma sonucu deri ya da mukoza- nın bütünlüğünün bozulmasına ne ad verilir?

Cevap : Yara
…………………………………………………………………………………………………

  İç kanamalar, kazazedeyi şok ve ölüme götürecek kadar kan kaybına neden olabilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iç kanama yaşayan bir kazazedede kan kaybına bağlı olarak gelişen genel belirtilerden biri değildir?

Cevap : Yavaş ve güçlü nabız
…………………………………………………………………………………………………

  Solunum yolu tıkanıklığı yaşayan dört kazazedeye ait belirtiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tabloya göre bu kazazedelerden hangile- rine “Heimlich manevrası” uygulanmalıdır?


Cevap : III ve IV
…………………………………………………………………………………………………

Yetişkinlerde temel yaşam desteği uygulaması ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

Cevap : 30 kalp masajı, 2 yapay solunum şeklinde uygulanması
…………………………………………………………………………………………………

Kazazedelere baş geri-çene yukarı pozisyonu verilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Hava yolunu açmak
…………………………………………………………………………………………………

İlk değerlendirilmesi yapılan kazazedenin bilincinin kapalı olduğu ve solunumunun olmadığı belirlendiyse bu kazazedeye aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır?

Cevap : Temel yaşam desteği uygulanmalıdır
…………………………………………………………………………………………………

  I. Ambulans ekiplerince müdahaleler yapılması
  II. Olay yerinde, ilk yardımcı tarafından temel yaşam desteği yapılması
  III. Hastane acil servislerinde müdahale yapılması
  IV. Sağlık kuruluşuna haber verilmesi

Hayat kurtarma zinciri halkalarının sıralaması hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

Cevap : IV – II – I – III
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır?

Cevap : Kazazedenin baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasın- dan kavranması
…………………………………………………………………………………………………

Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir?

Cevap : Yarı yüzükoyun-yan pozisyon
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Sıkıştırıcı bir bandajla burkulan eklemintespit edilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi delici göğüs yaralanmalarında kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır?

Cevap : Bilinci açık ise yarı oturur duruma getirilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Burun kanaması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulaması hangisidir?

Cevap : Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerinden biri değildir?

Cevap : Ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk
…………………………………………………………………………………………………

Solunum yolu yabancı bir cisimle tıkanmış olan kazazede öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyorsa bu kazazedede aşağıdakilerden hangisinin olduğu düşünülür?

Cevap : Kısmi tıkanma
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi bebeklere yapılan yapay solunum uygulamasında, ilk yardımcının dikkat etmesi gereken kurallardandır?

Cevap : Bebekte solunum yoksa ağız dolusu nefes alınması ve ağzın, bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi kalp durmasının belirtilerindendir?

Cevap : Kalp atımının olmaması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi “kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi” işlemini kapsar?

Cevap : Koruma
…………………………………………………………………………………………………

  I. Kazazedenin tedavi edilmesi
  II. Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması
  III. Yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır?

Cevap : II ve III
…………………………………………………………………………………………………

Alkol en çok beyin hücrelerini etkilemekte ve merkezi sinir sisteminde olumsuz etki yapmaktadır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumun sonuçlarındandır?
Cevap : Karar verme ve kendini kontrol edebilme yeteneğinin azalması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır.

Cevap : Bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından biri değildir?

Cevap : Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

Cevap : Kanayan bölgeyi aşağıya indirmek
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir?

Cevap : Açık renkli kanın kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akması
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye Heimlich Manevrası uygulanır?

Cevap : Tam tıkanma yaşadığında
…………………………………………………………………………………………………

Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak-dinle-hisset yöntemiyle kaç saniye süre ile kontrol edilir?

Cevap : 10
…………………………………………………………………………………………………

  Bir el alına yerleştirilir.
  Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir.
  Alından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir.

Uygulama basamakları verilen ve kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Baş geri-çene yukarı pozisyonu
…………………………………………………………………………………………………

  I. El freninin çekilmesi
  II. Kontağın kapatılması
  III. LPG’li ise aracın bagajında bulunan tüpün vanasının kapatılması

Yukarıdakilerden hangileri kazaya uğrayan araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………

  Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omzuna dokunarak “iyi misiniz?” diye sorularak – – – – değerlendirmesi yapılır.

Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır?

Cevap : bilinç durumu
…………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcıda bulunması gereken özelliklerdendir?

Cevap : İnsan vücudu ile ilgili temel bilgilere sahip olması
…………………………………………………………………………………………………