İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Motor ders Notları

Ehliyet sınavlarında yer  motor ve araç tekniği derslerine ait  kısa ders notları aşağıdaki gibidir.bu notlar üzerinden ehliyet sınavına hazırlanarak başarılı olabilirsiniz tüm konular torik ve teknik bilgileri içeren göreseller ile desteklenmiş sorular aşağıdadır..

………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi araçta fazla yakıt tüketimine sebep olur?

Cevap : Tavsiye edilmeyen araç lastiği kullanılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Düz yolda normal hızla seyrederken, araç bir tarafa çekme yapıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Ön lastiklerin hava basıncının eşit olmaması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi araç lastiği değiştirilirken yapılması gereken işlemlerdendir?

Cevap : Aracın kriko ile kaldırılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Marşa basılıp motor çalıştığında, aracın gösterge panelinde bulunan aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin sönmesi gerekir?

Cevap : Yağ basıncı ikaz ışığı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Cevap : Radyatörün su sızdırması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Yağ çubuğunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Motor yağı seviyesini göstermek
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Cevap : El freninin çekili olduğunu
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Benzinli motorlar hangi prensibe göre çalışır?

Cevap : Sıkıştırılmış benzin-hava karışımını bujiyle ateşleme
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda egzoz gaz emisyonlarını azaltmak için kullanılır?

Cevap : Katalitik konvertörtrafik
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın kullanma kılavuzuna göre, belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir?

Cevap : Buji 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Karterde yağın kalmaması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Akünün elektrolit seviyesi azalmış ise ne ilave edilir?

Cevap : Saf su 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, aracın elektrik devrelerinde meydana gelebilecek kısa devre sonunda sistemi olası yangın tehlikesine karşı korumak için kullanılır?

Cevap : Sigorta
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I- Akü kontrolü
  II- Lastik kontrolü
  III- Antifriz kontrolü

Yukarıda verilenlerden hangileri, aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önlemlerdendir?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araç lastiklerinin yetersiz şişirilmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Yakıt tüketiminin artmasına
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen kapaktan motora ne konulur?


Cevap : Motor yağı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?


Cevap :  C
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dört zamanlı motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdakilerin hangisindeki gibi olur?

Cevap : Emme – Sıkıştırma – Ateşleme (İş – Egzoz
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın hareketi için gerekli gücü sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Motor
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

Cevap : Fazla süratten kaçınılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araç lastiği değiştirilirken, aracın kriko ile kaldırılması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

Cevap : Sinyal lambası
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motor yağının eksilmesine neden olur?

Cevap : Karter contasının yırtılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sisteminde yapılan kontrellerden biri değildir?

Cevap : Antifriz kontrolü
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Motoru çalıştırırken uzun süre ve sıkça marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?
Cevap : Akünün boşalması
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Dizel motorlarda sıkıştırılmış hava üzerine enjektörle aşağıdakilerden hangisi püskürtülür?
Cevap : Motorin
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçların orijinal sistemlerinde yer alan egzoz borusu ve susturucunun korunması ile aşağıdakilerden hangisi amaçlanır?

Cevap : Gürültü kirliliğinin azaltılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I- El freninin çekilmesi
  II- Kontağın kapatılması
  III- LPG’li ise tüpün vanasının kapatılması

Verilenlerden hangileri, kazaya uğrayan bir araçta alınması gereken güvenlik önlemlerindendir?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I- Araç üstü tavan bagajı kullanılması
  II- Tam gazdan ve ani hızlanmalardan kaçınılması
  III- Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması

Verilenlerden hangilerinin yapılması araçta yakıt tasarrufu sağlar? 

Cevap : II ve III 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? 

Cevap : Motor soğutma suyu
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Akünün bakımında, elektrolit seviyesinin düşük olduğu gözlemlendiğinde aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 

Cevap : Saf su ilave edilmeli 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın farlarından biri sönük yanıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

Cevap : Far kablo bağlantılarının oksitlenmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lastiklerin hava basıncı dengesiz olursa frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur? 

Cevap : Araç bir tarafa çeker 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde, şekilde görülen akü şarj ikaz ışığı yandığı hâlde araç sürülmeye devam edilirse aşağıdakilerden hangisinin olması beklenir?


Cevap : Akünün boşalması 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motordaki yağın görevidir?

Cevap : Sürtünmeye bağlı aşınmayı azaltmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, sadece dizel motorlu araçların gösterge panelinde yer alan uyarı lambasıdır?

Cevap : Ön ısıtma bujileri ikaz ışığı 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır? 

Cevap : Sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi virajlarda çekici tekerleklerin farklı hızlarda dönmesini sağlar? 

Cevap : Diferansiyel 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kara yollarında hareket halinde bulunan her araç çıkardığı gürültü, egzoz gazı, yağ ve yakıt sızıntısı ile çevreyi kirletici bir faktördür. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapılması, araçların çevre üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirir?

Cevap : Araç bakımlarının zamanında ve tam olarak yaptırılmasına özen gösterilmesi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, Motorlu Taşıt Sürücü Belgesi alacaklarda aranan şartlardan biri değildir?

Cevap : Motorlu araç sahibi olma şartı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçların muayene süresi dolmasa bile, aşağıdaki hâllerin hangisinden dolayı özel muayenesi zorunludur?

Cevap : Kazaya karışması sonucu yetkili görevli tarafından gerekli görüldüğünde 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Bir kaza anında, başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş, seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Emniyet kemeri
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I- İtfaiye araçları
  II- Toplu taşıma araçları
  III- Yaralı ve acil hasta taşıyan araçlar

Verilenlerden hangileri geçiş üstünlüğüne sahip araçlardandır?

Cevap : I ve III 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Cevap : Motorlu araçlarda (motor lu bisiklet, motosiklet ve traktör hariç zorunludur 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Ülkemizde, her yıl yaklaşık olarak beş bin kişinin hayatını kaybettiği ve bu rakamın iki katı kadar da yaralanma olayının gerçekleştiği trafik kazalarının önünün kesilmesindeki en büyük etken aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bireylerde trafik kültürü ve bilincinin oluşturulması 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I- Dönüş ışıklarının “geç” anlamında kullanılması yasaktır.
  II- Sadece park veya sis ışıkları yakılarak da araç sürülebilir.

Bu bilgiler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Cevap : I doğru II yanlıştır 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Fazla eğimli yollarda karşılaşma hâllerinde; çıkan araç için geçiş güç veya mümkün değilse, güvenli geçişi sağlamak üzere inen araçlar, sığınma cebi de yoksa aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır?

Cevap : Çıkan araç için manevra imkânı bulunmadığının açıkça anlaşılması hâlinde geri gitmek 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi yakıt sarfiyatını artırır?

Cevap : Rölanti devrinin yüksek olması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Marşa basılıp motor çalıştığında aşağıdakilerden hangisinin sönmesi gerekir?

Cevap : Şarj lambası 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Karlı ve buzlu yol kesimlerinde, araçların kaymasını önlemek amacıyla öncelikle motordan güç alan tekerleklerine, aşağıdakilerden hangisi takılır?

Cevap : Patinaj zinciri
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motorda sürtünmenin azaltılarak parçaların ömrünün uzatılmasının sağlanması görevini, aşağıdakilerden hangisi üstlenir?

Cevap : Motor yağı 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araca römork bağlandığı zaman aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

Cevap : Römorkun elektrik sisteminin prize takılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, dizel motorlarda depodaki yakıtın bitmesi sonucunda meydana gelir?

Cevap : Yakıt sisteminin hava yapması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dizel motorlu aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Cevap : Ön ısıtma bujilerinin çalışmakta olduğunu
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Marş yapıldığında marş motoru yavaş dönüyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Akü şarj durumunun yeterli olmaması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir.Buna göre, hangi zamanda yanma sonucu oluşan gazlar motor dışına atılır?


Cevap : Egzoz zamanı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Egzoz susturucusu, motordaki basınçlı yanmış gazların çıkarken oluşturacağı sesin azaltılmasında görev yapar. Buna göre, araçlardaki egzoz susturucusu çıkarılırsa ne olması beklenir?

Cevap : Gürültü kirliliğinin artması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Benzinli motorlarda normal yanma olmamasının sebeplerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Bujilerin kurum bağlaması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığı, aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : Akü şarj ikaz ışığı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Jant kapağı çıkartılır.
  II. Kriko ile araç kaldırılır.
  III. Bijon somunları sökülür.IV. Bijon somunları gevşetilir.

V. Aracın hareket etmemesi için gerekli güvenlik önlemleri alınır.

Verilenlere göre, araç lastiğinin sökülmesinde doğru işlem sırası nasıl olmalıdır?

Cevap : V – I – IV – II – III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın elektrik sisteminde bulunan sigortalardan biri yanmış ise yerine takılacak olan yeni sigortanın amper değeri eskisine göre nasıl olmalıdır?

Cevap : Aynı 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motor soğutma suyunun azalmasına sebep olur?

Cevap : Radyatör hortumlarının su sızdırması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Aşınmayı azaltmak
  II. Sürtünmeyi azaltmak
  III. Yakıt tüketimini artırmak

Yukarıdakilerden hangileri motor yağının görevlerindendir?

Cevap : I ve II
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motor çalışır durumda iken, aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Cevap : Araç yakıtının bitmek üzere olduğunu
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motor çalışır durumda iken marş yapılırsa aşağıdakilerden hangisi meydana gelir?

Cevap : Marş dişlisi zarar görür
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dört zamanlı benzinli motorlarda, zamanların oluşum sırası aşağıdaki gibidir. Buna göre, hangi zamanda emme supabı açılır ve silindirlere yakıt-hava karışımı girer?


Cevap : Emme zamanı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen güç aktarma organının adı nedir?


Cevap : Diferansiyel
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?

Cevap : Havalı korna
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Lastiklerin hava basıncının normal değerde olmasına dikkat edilir
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde yağ basıncı ikaz ışığı yanıyorsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Motor hemen durdurulur
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır?

Cevap : Park lambası
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Radyatör kapağının arızalı olması aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Cevap : Motorun hararet yapmasına
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motorla vites kutusu arasındaki irtibatı keserek, vites değiştirme imkânı sağlayan güç aktarma organıdır?

Cevap : Kavrama (Debriyaj
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisinin motor çalışma sıcaklığına ulaşmadan önce yapılması uygun değildir?

Cevap : Ani olarak gaz verilmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının, motor çalışmaya başladığında ya da seyir sırasında yanıyor olması sürücüye neyi bildirir?

Cevap : Motor yağı basıncının çok düştüğünü
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motor rölanti devrinin yüksek olmasına bağlı olarak meydana gelir?

Cevap : Yakıt tüketiminin artması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın elektrik sisteminde sigortalardan biri yanmışsa aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Aynı amperde yenisi ile değiştirilir
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lastik hava basınçlarının çok düşük veya çok yüksek olması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Lastiklerin kullanım ömrünün kısalmasına
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motorun soğutma sisteminde kullanılan – – – – donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırmaktadır.Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Cevap : antifriz
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parçaya ne ad verilir?

Cevap : Yağ çubuğu 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
  II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
  III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, emniyet kemerinin takılı olmadığını bildirir?


Cevap :  C
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve diferansiyelden aldığı hareketi tekerleklere ileten güç aktarma organının adı nedir?


Cevap : Aks
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Hava filtresi kirli ise motor nasıl bir karışımla çalışır?

Cevap : Zengin
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerin hangisindeki arıza, farların yanmamasına sebep olur?

Cevap : Far anahtarındaki
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Radyatöre konulacak su peteklerin neresinde olmalıdır?

Cevap : Üzerinde
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motordaki aşınmaları hangi sistem azaltır?

Cevap : Yağlama sistemi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge, sürücüye neyi bildirir?


Cevap : Depodaki yakıt miktarını
…………………………………………………………………………………………………………………………………

İçten yanmalı motorlar hangi enerjiyi mekanik enerjiye dönüştürür?

Cevap : Isı enerjisini 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ABS fren sisteminin avantajlarından biri aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Frenleme anında direksiyon hakimiyetini artırır
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Amortisör 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Boşaltıldığı ortamda çevre kirliliği meydana getirecek maddelere ne ad verilir?

Cevap : Atık
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi motorda yapılan ve yakıt tasarrufuna etki eden ayarlardan biri değildir?

Cevap : Far ayarı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Süspansiyon sisteminde bulunan ve yay salınım süresini kısaltan, şekilde soru işareti (?) ile gösterilmiş parça aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap : Amortisör
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür?

Cevap : Motor yağı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçta, kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Cevap : Trafik kazası riskini
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Fren pedalına basıldığında fren lambaları yanmıyorsa sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Fren müşiri arızalıdır
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, motorun soğutma sisteminde donmayı önlemenin yanı sıra soğutma sıvısının geçtiği yerlerde korozyonu, paslanmayı ve kireç oluşumunu da engelleyerek parçaların ömrünü artırır?

Cevap : Antifriz
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın kontak anahtarı motoru çalıştırmayacak şekilde açıldığında, gösterge panelinde bulunan şekildeki akü şarj ikaz ışığının yanması gerekir.Yanmıyorsa, arıza aşağıdakilerden hangisinde olabilir?


Cevap : Akü şarj ikaz ışığının ampülünde
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçlarda hangisinin bulunması, olası bir kaza anında ölüm ve yaralanma riskini azaltır?

Cevap : Hava yastığı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motoru çalıştırırken uzun süreli marş yapılması aküye ve marş motoruna zarar verir.Buna göre, marş durumunda marş motoru dönmüyorsa sorun aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmış olabilir?

Cevap : Akünün boşalmasından
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçta yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Eskiyen buji kabloları değiştirilir
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Seyir hâlindeyken motordan “anormal sesler” gelmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araç gösterge panelinde “ABS” uyarı ışığının yanması, aracın hangi sisteminde arıza olduğunu belirtir?

Cevap : Fren
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Çalışan parçalarda sürtünmeye bağlı olarak meydana gelen aşınmayı azaltan madde hangisidir?

Cevap : Motor yağı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın periyodik bakımı yapılırken aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Cevap : Yakıt filtresinin
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Lastik hava basınçlarının ve yakıt seviyesinin kontrol edilmesi
  II. Aydınlatma ve sinyal sisteminin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrol edilmesi
  III. Ön koltuklar, kafalıkları ve aynanın beden ölçülerine uygun olarak ayarlanması

Verilenlerden hangileri, aracı kullanmaya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardandır?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Aracın gösterge panelinde, aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması, arka cam rezistansının çalışmakta olduğunu bildirir?


Cevap : C
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motordan gelen sıcak suyu, bünyesinde bulunan çok ince hava temas yüzeyleri (petekler) aracılığı ile soğutan parçaya – – – – denir.Verilen cümlede boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisinin yazılması uygundur?

Cevap : radyatör
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Egzoz emisyon ölçümünün yapılması, araçların çevreye verdiği zararlardan hangisini önlemeye yönelik bir uygulamadır?

Cevap : Hava kirliliğini
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlilerinin istemesi hâlinde sürücülerin beyan etmek zorunda olduğu belgelerden biri değildir?

Cevap : Araç bakım kartı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, aracın hızı arttıkça meydana gelebilecek tehlikeli durumlardandır?

Cevap : Fren mesafesinin artması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi, otomobillerde bulundurulması gereken zorunlu malzeme ve gereçlerden biri değildir?

Cevap : Sarı ışıklı, dönerli uyarı lambası
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Ani hızlanmalar yapılması
  II. Araç lastiklerinin eskimesi
  III. Hava filtresinin değiştirilmesi

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketiminin artmasına neden olur?

Cevap : I ve II
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Aracın hızı azaltılır.
  En sağ şeride, varsa banket üzerine geçilir.
  Araç motoru durdurulur ve dörtlü ikaz ışıkları yakılır.

Yukarıdaki uygulamalar, araç gösterge panelinde hangi uyarı ışığının yanması hâlinde yapılır?


Cevap :  C
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçta kullanım ömrünü tamamlamış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisini artırır?

Cevap : Trafik kazası riskini
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisinin, çok soğuk hava şartlarında motor soğutma suyuna katılması donmayı önler?

Cevap : Antifriz
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motor çalışır durumda iken aracın gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanıyor olmasının sebebi, aşağıdakilerden hangisi olabilir?


Cevap : Yağ seviyesinin azalması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Cevap : Lastik hava basıncının düşük olduğunu
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araç motorunun çalışması için ilk hareketi veren sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Marş sistemi 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Soğutma suyunun çıkışı veya girişine yerleştirilen ve motordaki soğutma suyu sıcaklığının belirli bir seviyede tutulmasını sağlayan araç aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Termostat
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen ve şafttan aldığı hareketi aksa ileten güç aktarma organının adı nedir?


Cevap : Diferansiyel
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Cevap : Hava filtresinin değiştirilmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

Cevap : Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

Cevap : Polen filtresinin
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Silecek lastiklerinin eskimesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Motordaki aşıntıların artmasına
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambasının yanıyor olması neyi bildirir?


Cevap : Fren balatalarının bittiğini
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir?

Cevap : Araç lastikleri 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi dört zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir?

Cevap : Marş zamanı
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi araç güç aktarma organına aittir?

Cevap : Şaft 
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması aşağıdakilerden hangisini ifade eder?


Cevap : El freninin çekili olduğunu
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

Cevap : Depodaki yakıt seviyesinin azalması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Seyir hâlindeyken aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması derhal durmayı gerektirmez?


Cevap : A
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Soğutma suyunun donmasını engellemek
  II. Motorun daha verimli çalışmasını sağlamak
  III. Motorda oluşabilecek pas ve korozyonu önlemek

Yukarıdakilerden hangileri antifrizin görevlerindendir?

Cevap : I ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lastik değişiminden sonra balans ayarı yapılmaması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Belirli bir hızdan sonra direksiyonun titremesine
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür?

Cevap : Termostatın
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Yağ eksilten bir araçta periyodik yağ değişimi yapmak yerine sürekli eksik yağı tamamlayarak aracı kullanmaya devam etmek, aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Yağın çamurlaşarak motora zarar vermesine
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Benzinli bir motorda buji hangi zamanın sonunda ateşleme yapar?

Cevap : Sıkıştırma
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi diferansiyelin görevlerinden biri değildir?

Cevap : Yakıt tasarrufu sağlamak
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Cevap : Araç bakımlarının kapalı ortamlarda yapılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Araç lastiği seçimi
  II. Çevre ve iklim koşulları
  III. Fren sistemi performansı

Verilenlerden hangileri sürüş güvenliğini etkileyen unsurlardandır?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Ani duruş ve hızlanmalardan kaçınılması
  Tavsiye edilen tip ve ebatlarda araç lastiği kullanılması
  Araçta yapılması gerekli bakım ve ayarların zamanında yapılması

Verilenler sonucunda aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

Cevap : Aracın daha az yakıt tüketmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Şarj
  II. ABS
  III. Yağ basıncı

Verilen ikaz lambalarından hangilerinin araç gösterge panelinde yanması aracın derhal durdurulmasını ve kontağın kapatılmasını gerektirir?

Cevap : I ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur?

Cevap : Motorun hararet yapmasına
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçta yanmış bir sigortayı daha yüksek amperli bir sigortayla değiştirmek ya da telle sarmak aşağıdakilerden hangisine neden olabilir?

Cevap : Elektrik tesisatının yanmasına
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Periyodik bakımda aşağıdakilerden hangisinin değiştirilmemesi araç motorunun çalışmasını olumsuz etkiler?

Cevap : Yağ filtresinin
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Marşa basıldığında motor dönüyor ancak çalışmıyorsa ilk olarak aşağıdakilerden hangisi kontrol edilmelidir?

Cevap : Depodaki yakıt seviyesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Marş yapıldığında gösterge ışıkları yanıyor ancak marş motoru dönmüyorsa problem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Cevap : Batarya zayıflamıştır
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Şekildeki araç güç aktarma organlarının adları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Cevap : I Şaft – II Diferansiyel – III Aks
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Şekilde soru işareti (?) ile gösterilen sistemin görevi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Yoldan gelen darbelerin etkisini azaltmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Yüksek devirde araç kullanılması
  II. Ani hızlanma ve yavaşlamalar yapılması
  III. Araca uygun ebatta lastikler kullanılması
  IV. Araç bakımlarının zamanında yaptırılması

Yukarıdakilerden hangileri yakıt tüketimi-nin artmasına neden olur?

Cevap : I ve II
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur

Cevap : Lastiklerin daha çabuk aşınmasına
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi frenleme mesafesinin artmasına neden olur?

Cevap : Lastik diş derinliklerinin azalması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. Akü şarjının azalması
  II. Fren balatalarının azalması
  III. Motor yağının özelliğini kaybetmesi

Aracın çok uzun süre kullanılmadan bek-letilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilir?

Cevap : I ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Dizel motor kullanan bir araca yanlışlıkla benzin konulması durumunda aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygundur?

Cevap : Yakıt deposunun boşaltılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak
…………………………………………………………………………………………………………………………………

“Emme zamanında silindire alınan temiz hava sıkıştırılır ve basıncı artar. Kızgın havanın üstüne yakıt püskürtülür ve yanma işlemi başlar.”Verilen çalışma prensibi aşağıdaki motor tiplerinden hangisine aittir?

Cevap : Dizel
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motor hareketinin vites kutusuna iletil-mesini sağlayan sistem aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Kavrama
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır?

Cevap : Zorunluluk dışında korna çalmaktan uzak durulması
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Frene basıldığı andan itibaren, aracın dur-masına kadar geçen sürede katedilen yola “fren mesafesi” denir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi fren mesafesini etkileyen faktörlerden biri değildir?

Cevap : Yolun genişliği
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında sürücüden kaynaklanan kusurdur?

Cevap : Aşırı hız yapılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Trafik kurallarına uyarak durulur ve kontak kapatılır
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Kriko ile aracı kaldırırken tekerleklere takoz konulmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Aracın hareket etmesini engellemek
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın elektrik devresinde, akım yüksek olduğunda eriyerek güvenliği sağlayan parça aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap : Sigorta
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel işaretleri bulunan parçaya ne ad verilir?

Cevap : Yağ çubuğu
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından hangisinin yanıyor olması araç yakıtının bitmek üzere olduğunu bildirir?


Cevap : C
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi aracı kullanma- ya başlamadan önce yapılması gereken hazırlıklardan biri değildir?

Cevap : Klimanın açılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  I. LPG
  II. Benzin
  III. Motorin

İçten yanmalı motorlarda yukarıdaki yakıtlardan hangileri kullanılır?

Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi aracı istenilen yöne sevk eder?

Cevap : Direksiyon sistemi
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önleyici tedbirlerden biri değildir?

Cevap : İniş eğimli yollarda motorun durdurulması
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi sürüş güvenliğini olumsuz yönde etkiler?

Cevap : Viraja girmeden önce hızı artırmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

Cevap : Eskimiş bujiler değiştirilmeli
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Seyir hâlindeyken araçtan “sürekli yakıt kokusu” alınması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılır?

Cevap : Trafik kurallarına uyarak durulur ve kon- tak kapatılır
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi elektrik devresindeki sigortanın görevidir?

Cevap : Kısa devre olduğunda sistemi korumak
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Lastiklerin hava basıncı dengesizse frenleme anında aşağıdakilerden hangisi olur

Cevap : Araç bir tarafa çeker
…………………………………………………………………………………………………………………………………

  Kışın aşırı soğuktan dolayı motor soğutma suyu donduğu zaman meydana gelen genleşme kuvveti; silindir bloğu, silindir kapağı ve radyatörü çatlatabilir.

Buna göre donmayı önlemek için motor soğutma suyuna aşağıdakilerden hangisinin yeterli miktarda karıştırılması gerekir?

Cevap : Antifriz
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Yakıt içerisinde toz, su veya pislik varsa motor nasıl çalışır?

Cevap : Düzensiz, tekleyerek
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge sürücüye neyi bildirir?


Cevap : Soğutma suyu sıcaklığını
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi buji ile ateşlemeli motorların yakıtıdır?

Cevap : Benzin
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdakilerden hangisi araçlarda gücün kaynağıdır?

Cevap : Motor
…………………………………………………………………………………………………………………………………