İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Trafik Adabı Ders Notları

Ehliyet sınavlarında sorulan trafik adabı dersine ait kısa notlar aşağıdaki gibidir.Aşağıdaki ders notlarında ehliyet sınavına hazırlanabilirsiniz.aşağıdaki ders notlarına düzenli ve disipli bir şekilde çalışılıp öğrenilmesi durumudan ehliyet sınavında Yüzde seksen oranında başarıya ulaşabilirsiniz.

Aşağıdakilerden hangisi trafik ortamında riskli davranış olarak değerlendirilmez?
Cevap : Emniyet kemeri takmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Cevap : Bencillikten uzak durulması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdaki durumların hangisinde, sürüş esnasında refleksler zayıflamış olacağından direksiyon başındaki tepkiler çok daha yavaş gerçekleşecektir?
Cevap : Sürüş öncesi alkollü içki içilmişse
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi ruhsal yapısı bozuk sürücü davranışlarındandır?
Cevap : Kullandıkları her araçta geçiş üstünlüğünü kendilerine ait sanmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir?
Cevap : Alaycı ve aşağılayıcı mizaha başvurulması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi, kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının çevreye verdiği zararlardan biri değildir?
Cevap : Açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Trafikte temel değerleri içselleştirerek doğru davranış göstermek
  Trafikte karşılaşılan sorunları doğru yöntemlerle çözmek
  Sağlıklı ve güvenli bir trafik ortamı oluşmasına katkı sağlamak

Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur?
Cevap : Trafik adabının
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi, araç kullanırken öfke duygusuna kapılan bir sürücünün kendisini sakinleştirmek için uygulaması gereken yöntemlerden biri değildir?
Cevap : Karşılaşılan durumla ilgili negatif çözümler üretmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trafikte aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün, ışık yeşile döndüğünde karşıya geçmek için yolu neredeyse yarılamış bir yayanın geçişini tamamlamasını beklemesi, bu sürücünün hangi davranış özelliğine sahip olduğunu gösterir?
Cevap : Diğergamlık
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi hoşgörü sahibi olmayan sürücülerin özelliklerindendir?
Cevap : Öfkeli olmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  I. Kural ihlallerine
  II. Tehlikeli davranışlara
  III. Güvenli sürücülük yeteneklerini olumlu yönde etkilemeye Trafikte yaşanan öfke duygusu,

verilenlerden hangilerine yol açabilmektedir?
Cevap : I ve II 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının ülke ekonomisine verdiği zararlardan biri değildir?
Cevap : Trafik suçlarına uygulanan cezaların artırılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Hangi özelliğe sahip olmayan sürücünün sabırsız, öfkeli, yorgun, stresli ve iletişim becerileri eksik bir kişi olma ihtimali daha fazladır?
Cevap : Hoşgörülü
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sürücülerin trafik içindeki davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Cevap : Sorumluluk
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  I. Yaşamı korumak
  II. İyileşmeyi kolaylaştırmak
  III. Durumun kötüye gitmesini önlemek

Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarındandır?
Cevap : I, II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Cevap : Engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trafikte yaşanan öfke duygusu aşağıdakilerden hangisine yol açabilmektedir?
Cevap : Sürücülük yeteneğinin olumsuz yönde etkilenmesine
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Bir olay ya da durumda, karşımızdaki kişi hakkında herhangi bir yargıda bulunmadan önce kendimizi onun yerine koyarak olayı/ durumu onun gibi yaşamamız anlamına gelmektedir.Yukarıdaki açıklama, trafik adabı açısından da çok ciddi bir öneme sahip olan hangi davranış özelliğine aittir?
Cevap : Empati
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan sürücünün, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyememesi durumu, bu sürücünün trafikte hangi temel değere sahip olmadığını gösterir?
Cevap : Sabır
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aracı arıza yaptığı için yolda kalmış ve trafiğin aksamasına sebep olmuş sürücünün sorununa, yoldan geçen diğer bir sürücünün durup çözüm bulması hâli, trafikte hangi temel değere sahip olunduğuna örnektir?
Cevap : Yardımlaşmaya
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğrenir.
  II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
  III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olur.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Cevap : I ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  I. Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
  II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
  III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
  IV. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolundameydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Cevap : I, II, III ve IV
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi, trafikte diğerlerine göre daha çabuk ve fazla öfkelenen sürücülerin yol açtığı bir durum değildir?
Cevap : Kazaya karışma olasılığının azalması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Kendinden çok başkalarını düşünen, başkalarının iyiliği için fedakârlık yapan ve özgeci şeklinde tanımlanır. Yardım etme davranışının bir alt kategorisidir.Yukarıdaki açıklama hangi davranış özelliğine aittir?
Cevap : Diğergamlık 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüyü uyarmak aşağıdakilerden hangisini azaltır?
Cevap : Sürücünün kaza yapma riskini
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trafik kazası, sadece maddi hasarlı bile olsa yaşanması hiç istenmeyen ve kazaya karışan sürücüleri psikolojik olarak olumsuz etkileyen bir durumdur.Buna göre kaza sonrası tarafların birbirine hangi şekilde davranması hâlinde meydana gelen kaza ile ilgili sorunlar daha kısa sürede çözülecektir?
Cevap : Saygılı ve nezaketli
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Cevap : Başkalarının hakkına saygılı olmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi öfke yönetiminin amaçlarındandır?
Cevap : Kızgınlığın ya da öfkenin yol açtığı duygusal ve fizyolojik tepkileri azaltmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trafik psikologları, yaşam tarzı ile araç kullanmanın ilişkili olduğunu belirtmektedirler. Diğer bir deyişle, insan nasıl yaşarsa öyle araç kullanır. Trafik adabı açısından değerlendirmek gerekirse bir toplumdaki kişiler birbirlerine nasıl davranıyorlarsa birlikte yaşama, yol yordamları ne ise trafik ortamında da aynı adap içinde davranırlar.Buna göre stresle olumlu baş etme konusunda sorun yaşayan sürücülerin, genel olarak trafikte hangi temel değere sahip olmadığı bilinir?
Cevap : Sabır 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Karlı havada zincir takmaya çalışan bir sürücünün sorununa, bu konuda daha deneyimli ve becerikli diğer bir sürücünün çözüm bulması, trafikte hangi temel değere sahip olunduğunu gösterir?
Cevap : Yardımlaşma
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,
  II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : I yanlış, II doğru
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

  Gereksiz yere korna çalınması
   • Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması

   

     • Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesi

     

    •  

Verilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur?
Cevap : Gürültü kirliliğine

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aşağıdakilerden hangisi trafikte sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir?
Cevap : Paylaşmayı bilmek ve saygılı olmak

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerinden biri değildir?
Cevap :   Trafik kurallarına riayet edilmesi

     • …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Aşağıdakilerden hangisi, trafik denetim görevlileriyle iletişim kuran sürücünün trafik adabı açısından özen göstermesi gereken davranışlardandır?
Cevap : Karşısındaki kişiye saygı duyarak varlığını kabul etmek

     • …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trafik ortamında bazen hak kendinizden yana iken bile bu hakkınızı diğer sürücüye vermek size bir şey kaybettirmeyeceği gibi daha huzurlu bir trafik ortamı sağlamaya katkıda bulunacaktır.Yukarıdaki açıklama trafikteki temel değerlerden hangisine aittir?
Cevap : Feragat ve fedakârlık

     • …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trafik adabı aşağıdakilerden hangisini belirler?
Cevap : Trafik kurallarının kişiler tarafından ve her koşulda güvenliği sağlamak amacıyla uygulanıp uygulanmayacağını

     • …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Trafik kazası geçiren kişiler:

      • I. Canlarına bir zarar gelmese bile psikolojik olarak zarar görürler.
      • II. Kişilerin bu bozuk psikolojileri ailelerin eve topluma olumsuz yansır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Her ikisi de doğru
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi öfkenin vücutta ortaya çıkardığı fizyolojik tepkilerden biri değildir?
Cevap : Kontrollü davranılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aracını park ettikten sonra durduğu yerin diğer yol kullanıcıları açısından görme-görülme ya da manevra engeli oluşturup oluşturmadığını kontrol eden bir sürücünün bu davranışı trafikteki hangi değere uygundur?
Cevap : Empati
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Birlikte yaşadığımız trafik ortamında, kişinin belki de farkında bile olmadan yaptığı olumsuz bir davranış hiçbir suçu olmayan bir başka kişinin ölümüne, yaralanmasına ya da ömür boyu sakat kalmasına neden olabilir.Buna göre trafik içinde hatalı davranış sergileyen bir sürücüye hangisinin yapılması,hem o sürücünün hem de trafikteki diğer sürücülerin kaza yapma yada olumsuz bir durum oluşturma riskini azaltır?
Cevap : Nezaket ve saygı çerçevesinde uyarılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi sorumluluk duygusuna sahip bir sürücünün özelliklerindendir?
Cevap : Davranışlarının sonuçlarını düşünerek hareket etmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

      • I. Geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermek
      • II. Aşırı hız yaparak diğer sürücülerin dik- katlerini dağıtmak
      • III. Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park etmek

Yukarıdakilerden hangileri trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Cevap : II ve III
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma bece- rilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
Cevap : İnsanların değişebildiğine inanmalıdır
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trafikte kırmızı ışıkta beklerken ışık sarıya döner dönmez önündeki araca korna çalan, ışığın yeşile dönmesi için 1 saniye bile bekleyemeyen sürücünün bu davranışı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap : Sabırsız
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafik adabına sahip bir sürücü için uygundur?
Cevap : Denetim korkusu olmadan emniyet kemerini takmak
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisi trafikte bireye yapılan hak ihlallerindendir?
Cevap : Engeli olmadığı hâlde engelli kişiler için ayrılmış yerlere park edilmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Seyir hâlindeki sürücünün, yaptığı bir hatadan dolayı eliyle veya yüz ifadesiyle diğer sürücülerden özür dilemesi trafikte aşağıdakilerden hangisinin kullanıldığına örnek olur?
Cevap : Beden dilinin
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olan sürücü, yoğun trafikte bir dizi hâlinde gitmekte olan diğer sürücülerin önlerine geçip trafiği daha da sıkışık hâle getirerek yoluna devam etmez?
Cevap : Empati düzeyi yüksek
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

      • I. Trafikteki bütün kuralların nedenini öğre- nir.
      • II. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünür.
      • III. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde, kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında değildir.

Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip olan bir sürücü için söylenebilir?
Cevap : Yalnız I
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

      • I. Hoşgörülü olunması
      • II. Bencillikten uzak durulması
      • III. Olaylara aşırı tepki gösterilmesi

Trafik ortamını paylaşanlarda, yukarıda verilen tutum ve davranışlardan hangilerinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumlu yönde etkilenir?
Cevap : I ve II
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

      • I Orta refüjlere ve yol kenarlarına dikilen ağaçların zarar görmesi
      • II. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ulaşımın aksaması
      • III. Trafo ve elektrik direğine çarpma gibi durumlarda kesintilerin yaşanması
      • IV. Yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vs. yüklü araçların yaptığı kazalar neticesinde büyük ekolojik zararların görülmesi

Yukarıdakilerden hangileri kara yolunda meydana gelen trafik kazalarının kişiye, topluma, kamuya ve çevreye verdiği zararlardandır?
Cevap : I, II, III ve IV
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Aşağıdakilerden hangisinin trafikte öfke duygusuna kapılan sürücülerde görülme olasılığı diğer sürücülere göre daha fazladır?
Cevap : Dikkatin dağılması
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Sürücünün trafik ortamında yaptığı davranışlardan hangisi, diğer sürücülerin dikkatinin dağılmasına ya da paniğe kapılmalarına sebep olabilir?
Cevap : Sürekli şerit değiştirerek (slalom yaparak
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sürücü, trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canını tehlikeye attığının farkında olmalıdır.Bu farkındalığı kazanmak için yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap : Trafikteki her kuralın altında yatan güvenlik gerekçelerinin sorgulanıp öğrenilmesi
…………………………………………………………………………………………………………………………………..